Semantyka wartości godziwej

Marek Masztalerz

Abstract

The article is aimed at the semantic analysis of fair value. Assuming a semiotic perspective, the elements of the fair value sign were analysed, i.e. both the signifier, which means the term itself and the signified, which means what the term refers to. The semantic fields were outlined in Polish, English, French and German, and two problems were indicated: first, the term fair value has strong ethical and moral connotations in many languages; and second, the semantic fields of terms used in different languages are not the same. Then, components of the fair value definition according to IRSF 13 are isolated and discussed in detail and three conclusions are drawn. First, although this definition is concise, it is comprehensive and substantial, which may lead to divergent interpretations as a consequence. Second, this definition is burdened only to a minimum extent with ethical and moral connotations. Third, the definition of fair value indicates that it is perceived as an objectivised instrumental value.
Author Marek Masztalerz (WZ / KR)
Marek Masztalerz,,
- Department of Accounting
Other language title versionsFair Value Semantics
Journal seriesStudia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów, ISSN 1234-8872, (B 12 pkt)
Issue year2016
No147
Pages23-34
Publication size in sheets0.55
Keywords in Polishwartość godziwa, pomiar, wycena, rachunkowość
Keywords in Englishfair value, measurement, valuation, accounting
Abstract in PolishCelem artykułu jest analiza semantyczna wartości godziwej. Przyjmując perspektywę semiotyczną przeanalizowano elementy "znaku" wartości godziwej, tj. zarówno element znaczący (signifiant), czyli sam termin, jak i element znaczony (signifié), czyli to, co się pod tym pojęciem kryje. Zarysowano pola semantyczne terminu "wartość godziwa" w języku polskim, angielskim, francuskim i niemieckim oraz wskazano na dwa problemy: 1) w wielu językach termin "wartość godziwa" ma silne konotacje etyczne i moralne, 2) pola semantyczne pojęć stosowanych w różnych językach nie są tożsame. Następnie wyodrębniono i szczegółowo omówiono składowe definicji wartości godziwej według MSSF 13 i sformułowano trzy wnioski. Po pierwsze, definicja ta jest definicją zwięzłą, lecz bardzo pojemną i treściwą, co może w konsekwencji prowadzić do rozbieżności w jej interpretacji. Po drugie, definicja ta tylko w minimalnym zakresie jest "obciążona" konotacjami etycznymi i moralnymi. Po trzecie, definicja wartości godziwej wskazuje, że jest ona rozumiana jako zobiektywizowana wartość instrumentalna.
URL http://kolegia.sgh.waw.pl/pl/KZiF/czasopisma/zeszyty_naukowe_studia_i_prace_kzif/Documents/ZN_147.pdf
Languagepl polski
Score (nominal)12
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 12.0, 13-12-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 12.0, 13-12-2019, ArticleFromJournal
Citation count*3 (2021-07-28)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?