Ewolucja i kierunki rozwoju systemów klasy WMS

Marcin Jurczak

Abstract

The article presents the evolution of IT systems in logistics, with particular emphasis on WMS systems. The author's goal was to collect information about the WMS market in Poland, development of these systems on the domestic and foreign market, and indicate the basic trends in the development of such tools in the future. The basis for research became publications from domestic and foreign literature, with a subject of IT systems for warehouse management. Author has attempted to make a diagnosis about the current state of informatization of Polish enterprises in the field of WMS, as well as the potential development of such systems. The article indicates a few basic trends in the development of warehouse management systems, based on the current economic situation and the requirements set for modern logistics. The author puts forward the thesis that the development of WMS class systems is directly related to the change of requirements for logistics and that looking at current trends in the global economy; we should expect further development of WMS systems in the nearest future.
Author Marcin Jurczak (WZ / KLiT)
Marcin Jurczak,,
- Department of Logistics and Transport
Other language title versionsEvolution and development of Warehouse Management Systems
Journal seriesGospodarka Materialowa & Logistyka, ISSN 1231-2037, (N/A 20 pkt)
Issue year2019
No6
Pages26-31
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishsystemy WMS, systemy informatyczne w logistyce, zarządzanie magazynem
Keywords in EnglishWMS systems, IT solutions in logistics, warehouse Management
Abstract in PolishW artykule przedstawiono ewolucję systemów informatycznych w logistyce, ze szczególnym uwzględnieniem systemów klasy WMS. Celem autora było zebranie informacji na temat rynku systemów WMS w Polsce, rozwoju tych systemów na rynku krajowym i rynku zagranicznym oraz wskazanie podstawowych trendów rozwoju tego typu narzędzi w przyszłości. Bazą do badań stały się publikacje z literatury krajowej i zagranicznej poświęcone tematyce systemów informatycznych do zarządzania magazynem. Autor podjął próbę postawienia diagnozy na temat aktualnego stanu informatyzacji polskich przedsiębiorstw w obszarze systemów WMS, a także potencjału rozwoju tego typu systemów. W artykule wskazano kilka podstawowych trendów rozwoju systemów klasy WMS w oparciu o aktualną sytuację gospodarczą i wymagania stawiane współczesnej logistyce. Autor stawia tezy, że rozwój systemów klasy WMS bezpośrednio związany jest ze zmianą wymagań stawianych logistyce oraz że patrząc na aktualne trendy w gospodarce światowej, należy spodziewać się dalszego rozwoju systemów klasy WMS w najbliższej przyszłości.
DOIDOI:10.33226/1231-2037.2019.6.4
URL http://yadda.icm.edu.pl/yadda/element/bwmeta1.element.ekon-element-000171570441
Languagepl polski
Score (nominal)20
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 20.0, 07-04-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?