Zintegrowane sprawozdanie społecznie odpowiedzialnego podmiotu wydobywczego

Ewelina Kuberska

Abstract

Financial reporting is not static in nature: it changes along with the expectations of the users of the information generated by the accounting system. The aim of this paper is to identify the attributes of contemporary financial statements. The article shows the place of financial statements in contemporary business reporting as well as the factors which affect the form of such reports. An analysis of the qualitative attributes of financial statements has been performed on the basis of the Framework for Financial Reporting as well as the findings of scientific research in this field
Author Ewelina Kuberska (WZ / KR)
Ewelina Kuberska,,
- Department of Accounting
Other language title versionsIntegrated Reporting in Polish Mining Entities
Journal seriesStudia Oeconomica Posnaniensia, ISSN 2300-5254, e-ISSN 2449-9099, (B 10 pkt)
Issue year2015
Vol3
No1
Pages 55-67
Publication size in sheets0.65
Keywords in PolishPrzemysł wydobywczy, Sprawozdawczość, Raportowanie
Keywords in EnglishMining industry, Reporting,
Abstract in PolishSprawozdawczość finansowa nie ma charakteru statycznego, ale zmienia się wraz z oczekiwaniami użytkowników informacji generowanych przez rachunkowość. Celem artykułu jest wskazanie atrybutów współczesnych sprawozdań finansowych. W artykule wykazano, jak sprawozdania finansowe wpisują się we współczesne raportowanie biznesowe i jakie czynniki mają wpływ na kształtowane się tych raportów. Analiza atrybutów jakościowych sprawozdań finansowych została przeprowadzona zgodnie z Założeniami koncepcyjnymi sprawozdawczości finansowej oraz na podstawie wyników badań naukowych w tym zakresie
URL http://www.soep.ue.poznan.pl/jdownloads/Wszystkie%20numery/Rok%202015/04_ginalska.pdf
Languagepl polski
File
04_ginalska.pdf 1.61 MB
Score (nominal)10
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 10.0, 20-03-2020, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 10.0, 20-03-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?