Mikrobiologiczne zanieczyszczenia świeżych i minimalnie przetworzonych warzyw

Julia Szutowska

Abstract

Changing life style, the consumption of ready-to-eat products and the growing awareness of healthy eating habits contribute to an increase in the consumption of fresh and minimally processed vegetables. Despite the numerous health benefits of fresh food intake, there is also a risk of microbiological contamination of vegetables that can lead to many diseases. The most common pathogenic microorganisms occur in vegetables are bacteria: Escherichia coli, Salmonella spp., Campylobacter spp., Listeria spp., i Yersinia spp. They could be the etiological agents of different gastrointestinal diseases. The purpose of this article is the characteristicsof pathogenic microorganisms found in fresh and minimally processed vegetables.
Author Julia Szutowska (WT / KPPJ)
Julia Szutowska,,
- Department of Natural Science and Quality Assurance
Other language title versionsMicrobiological contamination of fresh and minimally processed vegetables
Pages275-283
Publication size in sheets0.5
Book Wysoczański Tobiasz (eds.): Nauka, Badania i Doniesienia Naukowe 2018. Nauki przyrodnicze i medyczne, 2018, Idea Knowledge Future, ISBN 978-83-945311-7-1, 313 p.
Keywords in Polish mikroorganizmy patogenne, choroby przenoszone przez żywność, świeże warzywa, minimalnie przetworzone warzywa
Keywords in English foodborne diseases, human pathogens, fresh vegetables, minimally processed vegetables
Abstract in PolishZmieniający się styl życia, konsumpcja gotowych do spożycia produktów oraz rosnąca świadomość zdrowych nawyków żywieniowych przyczyniają się do wzrostu spożycia świeżych i minimalnie przetworzonych warzyw. Pomimo licznych korzyści zdrowotnych wynikających ze spożycia świeżych produktów, istnieje również ryzyko mikrobiologicznego zanieczyszczenia warzyw, które może prowadzić do wielu chorób. Najczęściej występującymi mikroorganizmami patogennymi w warzywach są bakterie: Escherichia coli, Salmonella spp., Campylobacter spp., Listeria spp., i Yersinia spp. Mogą być one czynnikiem etiologicznym różnych chorób układu pokarmowego.Celem niniejszego artykułu jest charakterystyka mikroorganizmów patogennych najczęściej występujących w świeżych i minimalnie przetworzonych warzywach.
URL http://www.konferencja-eureka.pl/assets/docs/nauki-przyrodnicze-i-medyczne.pdf
Languagepl polski
Score (nominal)5
ScoreMinisterial score = 5.0, 27-01-2019, BookChapterNotSeriesNotMainLanguages
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?