Zakres wykorzystania kredytów bankowych przez przedsiębiorstwa w Polsce na tle krajów unii europejskiej

Agata Sierpińska-Sawicz

Abstract

The scope of enterprise financing through bank loans is of fundamental importance for the country's economic development. It depends on the macroeconomic situation, stability of the banking sector, the financial condition of enterprises and the type of collateral loans. The study demonstrated that in Poland, interest-bearing debt is less commonly used for financing enterprises than in other European Union member states, except for the Czech Republic, Lithuania, and Romania. Bank loans account for more than half of enterprise debt, while their change dynamics in the years 2007-2016 were considerably lower than the dynamics of factoring or bond issuance. Large enterprises in Poland use between 40% and 43% of the total loan pool. Loans in PLN dominate in the loan structure, with foreign currency loans comprising between 25% and 29% percent of the total amount. The use of working capital loans and investment loans is similar in scope. In the total amount of loans granted to business entities in Poland, the share of loans and borrowings contracted for the purchase of real estate and other purposes is systematically growing
Author Agata Sierpińska-Sawicz (WZ / KCAFiW)
Agata Sierpińska-Sawicz,,
- KCAFiW
Other language title versionsScope of Using Credit Loans by Enterprises in Poland Against The Background of The European Union Countries
Journal seriesPrace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego We Wrocławiu, ISSN 1899-3192, e-ISSN 2392-0041, [0324-8445], (B 10 pkt)
Issue year2018
No513
Pages342-352
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishdługi generujące koszty, dynamika kredytów, struktura kredytów, kredyty obrotowe, kredyty inwestycyjne
Keywords in Englishinterest-bearing debt, loan dynamics, loan structure, working capital loans, investment loans
Abstract in PolishZakres korzystania z kredytów bankowych przez przedsiębiorstwa ma fundamentalne znaczenie dla rozwoju gospodarczego kraju. Zależy on od sytuacji makroekonomicznej, stabilności sektora bankowego, kondycji finansowej przedsiębiorstw oraz rodzaju zabezpieczeń kredytów. Przeprowadzone badania pozwoliły ustalić, że zakres finansowania przedsiębiorstw długiem generującym koszty jest w Polsce znacznie niższy niż w krajach Unii Europejskiej. Jedynie w Czechach, na Litwie i w Rumunii zakres ten okazał się mniejszy. Ponad połowę długów przedsiębiorstw stanowią kredyty bankowe, których dynamika wzrostu w okresie 2007-2016 była znacznie niższa niż dynamika faktoringu czy emisji obligacji. Duże przedsiębiorstwa w Polsce wykorzystują od 40 do 43% ogólnej puli kredytów. W strukturze kredytów dominują udzielone w złotych, podczas gdy kredyty walutowe stanowią jedynie 25-29% ogólnej ich sumy. Ponadto firmy w równym stopniu korzystają z kredytów obrotowych i inwestycyjnych. W ogólnej kwocie kredytów udzielonych podmiotom gospodarczym w Polsce systematycznie rośnie udział kredytów i pożyczek zaciągniętych na zakup nieruchomości i inne cele
DOIDOI:10.15611/pn.2018.513.32
URL https://www.dbc.wroc.pl/dlibra/docmetadata?id=47142
Languagepl polski
Score (nominal)10
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 10.0, 24-03-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Additional fields
Tytuł numeruRachunkowość a controlling
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?