Restrukturyzacja publicznych zakładów opieki zdrowotnej (szpitale) prowadzona w latach 1991-2013, przyczyny i skutki

Bogumiła Leszczyńska-Konczanin

Abstract

The transformation of the Polish economy could not ignore the healthcare system. The main element of that system is that public health care units were operating mainly in the form of budgetary units. These institutions were underfunded by the State, ineffectively managed and supervised which led to their poor economic and financial situation . The restructuring of the healthcare system began in the 1990s and it is still continuing. Improvement to the system requires huge financial resources. In the first step of the transition, started from 1991, non-public institutions have been allowed to operate as a competitive element to that system. The next step, public health care units obtained a legal status , financial autonomy and the healthcare system started to be based on the insurance system. The final step of the restructuring is commercialization, including the possibility of privatization. At every step of the transition healthcare units or theirs public owners were financially supported by the State budget due to their difficult financial situation . Is it enough to keep them operating in the long run? Irrespective of the requirement for good management and effective supervision, it will also depend on, amongst other things, the amount of financial resources spent on medical treatment under the public health insurance system.
Author Bogumiła Leszczyńska-Konczanin (WE / KPGiS)
Bogumiła Leszczyńska-Konczanin,,
- Department of Economic and Local Government Policy
Other language title versionsRestructuring of Public Healthcare Units (Hospitals) from 1991 to 2013, Causes and Effects
Journal seriesStudia Oeconomica Posnaniensia, ISSN 2300-5254, e-ISSN 2449-9099, (B 10 pkt)
Issue year2016
Vol4
No2
Pages230-244
Publication size in sheets0.7
Keywords in Polishpubliczne zakłady opieki zdrowotnej, zmiany w organizacji, zadłużenie, oddłużenie, efektywność
Keywords in Englishpublic healthcare units, changes to the organization, debt, debt relief, efficiency
Abstract in PolishTransformacja systemowa polskiej gospodarki nie mogła nie dotyczyć również systemu ochrony zdrowia. Głównym jego elementem były publiczne zakłady opieki zdrowotnej funkcjonujące przede wszystkim w formie jednostek budżetowych. Zakłady te były niedofinansowane przez państwo, niewłaściwie zarządzane i nadzorowane, co prowadziło do ich złej sytuacji ekonomiczno-finansowej. Restrukturyzacja systemu ochrony zdrowia rozpoczęła się w latach 90. i trwa nadal. Uzdrowienie systemu wymaga zaangażowania wysokich nakładów finansowych. Na pierwszym etapie zmian - począwszy od 1991 r. - dopuszczono powstanie nie- publicznych zakładów opieki zdrowotnej, tworząc element konkurencyjności w publicznym systemie ochrony zdrowia. Następnie publiczne zakłady opieki zdrowotnej uzyskały osobowość prawną i samodzielność finansową, a finansowanie ochrony zdrowia oparte zostało na systemie ubezpieczeniowym. Ostatnim etapem przemian restrukturyzacyjnych jest komercjalizacja, w tym również z możliwością prywatyzacji. Na każdym etapie zmian publiczne zakłady opieki zdrowotnej lub ich organy założycielskie były wspomagane finansowo ze środków budżetu państwa. Czy to wystarczy, aby uzdrowić ich sytuację w dłuższym czasie? Niezależnie od niezbędnego dobrego zarządzania i skutecznego nadzoru, będzie to zależeć również od wysokości środków przeznaczanych na świadczenia medyczne w ramach powszechnego systemu ubezpieczeń zdrowotnych.
DOIDOI:10.18559/SOEP.2016.2.12
URL http://www.soep.ue.poznan.pl/jdownloads/Wszystkie%20numery/Rok%202016/12_leszczynska-konczanin.pdf
Languagepl polski
File
SOEP_2016_12_leszczynska-konczanin.pdf 139.01 KB
Score (nominal)10
ScoreMinisterial score = 10.0, 31-03-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 10.0, 31-03-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?