Zarządzanie strategiczne w jednostkach budżetowych

Magdalena Kowalczyk

Abstract

Purpose - An attempt to indicate the possibility of using strategic management of budget entities. Specific rules for the functioning of budgetary units mean that they are often accused of mismanagement. It is very difficult to assess the effectiveness of their activities with traditional methods used in commercial entities. Research methodology - The study used the methodology of literature research and case study. The development plan of the Public Library of the City and Municipality Jarocin for years 2012-2015 was used to indicate the possibility of using strategic management of budget entities. Result - The research allowed to present the essence of the strategic management of budget entities and indicate its impact on the efficiency of their operations. Originality/value - The conclusions of the study clearly indicate that the strategic management of budget entities allows you to build their institutional capacity and evaluate the effectiveness of the operation.
Author Magdalena Kowalczyk (WZ / KR)
Magdalena Kowalczyk,,
- Department of Accounting
Other language title versionsStrategic Management in Budget Entities
Journal seriesZeszyty Naukowe Uniwersytet Szczeciński. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, [Zeszyty Naukowe Uniwersytet Szczeciński. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia], ISSN 2450-7741, e-ISSN 2300-4460, [1733-2842], (B 9 pkt)
Issue year2015
No74 t. 2
Pages471-480
Publication size in sheets0.5
Keywords in PolishZarządzanie strategiczne, Przedsiębiorczość, Usługi publiczne, Zakłady budżetowe
Keywords in EnglishStrategic management, Entrepreneurship, Public services, Budgetary establishment
Abstract in PolishCel - Próba wskazania możliwości wykorzystania zarządzania strategicznego w jednostkach budżetowych. Specyficzne zasady funkcjonowania jednostek budżetowych powodują, że często są one oskarżane o niegospodarność. Bardzo trudno ocenić również efektywność ich działalności przy pomocy tradycyjnych metod wykorzystywanych w podmiotach komercyjnych. Metodologia badania - W opracowaniu wykorzystano metodologię badań literaturowych oraz studium przypadku. Plan rozwoju Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Jarocin na lata 2012-2015 posłużył do wskazania możliwości wykorzystania zarządzania strategicznego w jednostkach budżetowych. Wynik - Przeprowadzone badania pozwoliły przedstawić istotę zarządzania strategicznego w jednostkach budżetowych oraz wskazać jego wpływ na ocenę efektów ich funkcjonowania. Oryginalność/wartość - Wnioski z przeprowadzonych badań jasno wskazują, że zarządzanie strategiczne w jednostkach budżetowych pozwala na budowanie ich potencjału instytucjonalnego oraz ocenę efektów ich funkcjonowania.
DOIDOI:10.18276/frfu.2015.74/2-42
URL http://wneiz.pl/nauka_wneiz/frfu/74-2015/FRFU-74-t2-471.pdf
Languagepl polski
Score (nominal)9
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 9.0, 23-12-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 9.0, 23-12-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Additional fields
Tytuł numeruMierzenie i ocena wyników przedsiębiorstw
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?