Old-age pension systems' reforms in Germany, Greece and France - a social citizenship perspective

Michał Polakowski

Abstract

European old-age pension systems face multiple challenges. On the one hand, governments are concerned with the fiscal effects of ageing societies. On the other hand, there is a social pressure on maintaining standards of living during the retirement. Such tension is one of the most significant socio-economic conflicts in modern politics. During last 25 years, policy makers tried to answer these challenges by pension reforms. In general, a trend towards reducing social rights can be distinguished, which is to a significantly smaller extent accompanied by improvement of coverage and benefit levels for some groups. This research analyses old-age pension reform trajectories in three European countries: Greece, France and Germany. It focuses on the generosity of pension benefits, access to pensions, and anti-poverty function of the pension systems. The paper assesses, whether over a period 1990-2015, a convergence took place between the countries and if yes, what was its direction.
Author Michał Polakowski (WE / KPiPS)
Michał Polakowski,,
- Department of Labour and Social Policy
Other language title versionsReformy systemów emerytalnych w Niemczech, Grecji i Francji - perspektywa obywatelstwa socjalnego
Journal seriesPrace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego We Wrocławiu, ISSN 1899-3192, e-ISSN 2392-0041, [0324-8445], (B 10 pkt)
Issue year2018
No510
Pages165-180
Publication size in sheets0.75
Keywords in Polishreformy, emerytalne, konwergencja, przechodzenie na emeryturę
Keywords in Englishpension reforms, convergence, retirement
Abstract in PolishEuropejskie systemy emerytalne mierzą się z wieloma wyzwaniami. Z jednej strony, rządy obawiają się skutków fiskalnych starzenia się społeczeństw. Z drugiej strony, obecna jest społeczna presja na utrzymanie standardu życia podczas pobierania emerytury. Powyższy spór stanowi jeden z najważniejszych społeczno-ekonomicznych konfliktów współczesnej polityki. W ciągu ostatnich 25 lat politycy próbowali odpowiedzieć na te wyzwania za pomocą wielu reform emerytalnych. Ogólny trend to redukcja praw socjalnych a w znacznie mniejszym stopniu poprawa zakresu podmiotowego I poziomu I świadczeń dla pewnych grup. Niniejszy artykuł analizuje reformy systemów emerytalnych w trzech państwach europejskich: Grecji, Francji i Niemczech. Autor skupia się na hojności systemów emerytalnych, dostępie do świadczeń i ich funkcji przeciwdziałania ubóstwu. W artykule dokonano oceny, czy w okresie 1990-2015 zauważyć można konwergencję pomiędzy krajami, a jeśli tak, to w jakim kierunku.
DOIDOI:10.15611/pn.2018.510.13
URL https://www.dbc.wroc.pl/publication/69293
Languageen angielski
Score (nominal)10
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 10.0, 26-03-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Additional fields
Tytuł numeruSocial Policy: Controversies and Paradoxes
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?