Koopetycja - strategia relacyjna wewnątrz obszarów metropolitalnych

Maciej Koszel

Abstract

The article discusses the issue of coopetition, which is treated as a relational strategy within metropolitan areas, the relationships being formed between boroughs. The article uses the analogy of overlapping economic phenomena in relation to the different areas where they occur. This made it possible to characterize coopetition at the level of local government activities. The first part presents the theoretical aspects of coopetition, including its definition, origins and characteristics. The next part discusses the role and place of metropolitan areas, where coopetition relationships can occur. In the last part of the article the main areas for coopetition and the potential benefits of its implementation are identified. Additionally, future research directions into the phenomenon of coopetition were pointed out.
Author Maciej Koszel (WZ / KIiN)
Maciej Koszel,,
- Department of Investment and Real Estate
Other language title versionsCoopetition - Relational Strategies within Metropolitan Areas
Journal seriesStudia Oeconomica Posnaniensia, ISSN 2300-5254, e-ISSN 2449-9099, (B 10 pkt)
Issue year2014
Vol2
No11
Pages87-102
Publication size in sheets0.75
Keywords in Polishstrategie relacyjne, koopetycja, kooperacja, konkurencja, obszary metropolitalne
Keywords in Englishrelational strategies, coopetition, cooperation, competition, metropolitan areas
Abstract in PolishW artykule omówiono koopetycję, która jest traktowana jako strategia relacyjna wewnątrz obszarów metropolitalnych - między tworzącymi je gminami. Użyto analogii zachodzenia zjawisk ekonomicznych w odniesieniu do różnych obszarów ich występowania, co pozwoliło na scharakteryzowanie tego zjawiska na polu działalności jednostek samorządu terytorialnego. W pierwszej części przedstawiono teoretyczne aspekty koncepcji koopetycji, w tym jej definicję, genezę i cechy. Następnie omówiono rolę i miejsce obszarów metropolitalnych jako podmiotów, w których mogą zachodzić relacje o charakterze koopetycji. Zidentyfikowano główne obszary relacji koopetycyjnych oraz potencjalne korzyści jej stosowania. Wskazano również na przyszłe kierunki badań nad koopetycją jako zjawiskiem zachodzącym w obszarach metropolitalnych.
URL http://www.soep.ue.poznan.pl/jdownloads/Wszystkie%20numery/Rok%202014/06_koszel.pdf
Languagepl polski
File
SOEP_06_koszel.pdf 1.64 MB
Score (nominal)10
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 6.0, 16-12-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 10.0, 16-12-2019, ArticleFromJournal
Citation count*1 (2021-01-18)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?