Opinia Polaków o łowiectwie i myśliwych - badanie ankietowe

Michał Skubis , Jacek Skubis

Abstract

For the past few years hunting has become a topic of public debate in Poland, but the subject is often treated emotionally rather than objectively. The aim of the paper was to determine Polish people’s opinion on hunting as well as factors determining their (especially negative) perception of hunting. The article presents the results of a survey conducted in April 2017. The data were collected through an internet questionnaire and 2,569 completed questionnaires were received. It was found that the distribution of views – general opinions concerning hunting – was bimodal (relatively good or highly negative). Then further analysis was conducted to determine the profile of people who considered hunting as definitely bad. Despite significantly varied characteristics of the opponents of hunting, in the majority cases they were women living in cities. Regression analysis showed that the profile of hunting opponents was in fact twofold: on one hand they were young, poorly educated, having nothing in common with nature, and declaring far left political position; on the other hand, there were middle-aged people with university education, with close ties to nature, and with centre-left political opinions.
Author Michał Skubis (UEP)
Michał Skubis,,
- Poznań University of Economics and Business
, Jacek Skubis - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Jacek Skubis,,
-
Other language title versionsOpinion of Poles on Hunting and Hunters – Survey
Journal seriesActa Scientiarum Polonorum Seria Silvarum Colendarum Ratio et Industria Lignaria, ISSN 1644-0722, (B 7 pkt)
Issue year2018
Vol17
No2
Pages163-172
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishmyśliwi, ankieta internetowa, wizerunek
Keywords in Englishhunters, internet survey, image
Abstract in PolishW minionych kilku latach dyskusje o łowiectwie stały się przedmiotem debaty publicznej w Polsce, przy czym często temat traktowano bardziej emocjonalnie niż merytorycznie. Celem artykułu było określenie opinii Polaków o łowiectwie oraz czynników wpływających na jego odbiór (w szczególności negatywny). Artykuł prezentuje wyniki badań przeprowadzonych w kwietniu 2017 roku. Dzięki wykorzystaniu internetowej ankiety uzyskano 2569 wypełnionych kwestionariuszy. Zaobserwowano, iż rozkład odpowiedzi na temat ogólnej opinii o łowiectwie był dwumodalny (przeważały opinie dość dobre oraz skrajnie złe). Dalsza analiza pozwoliła określić cechy charakteryzujące przeciwnika łowiectwa. Pomimo zróżnicowanych charakterystyk osób przeciwnych łowiectwu, stwierdzono, iż w większości były to kobiety mieszkające w miastach. Analiza regresji wykazała dwojaki profil przeciwnika łowiectwa. Z jednej strony tworzyły go osoby młode, o niskim poziomie wykształcenia, deklarujące brak związków z przyrodą oraz skrajnie lewicowe poglądy. Z drugiej strony były osoby w średnim wieku, dobrze wykształcone, blisko związane z naturą, o poglądach centrolewicowych.
DOIDOI:10.17306/J.AFW.2018.2.13
URL https://www.forestry.actapol.net/pub/5_2_2018.pdf
Languagepl polski
Score (nominal)7
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 7.0, 02-04-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?