Zmiana roli państwa na polskim rynku pracy w okresie transformacji ustrojowej - wybrane aspekty

Magdalena Knapińska

Abstract

The goal of elaboration is presentation, analysis and evaluation of changes on Polish labour market in transition period connected with change of government role in economy. In the first part of the article the market failures identified on the labour market have been presented. They determined the interference of the government into the labour market processes. In the second part the employment changes in the public sector have been illustrated. In the third part the effects of the process of creating flexibility on the Polish labour market have been presented. Finally, in the fifth part the evaluation of active labour market policy has been discussed. The conclusion of the elaboration contains the model of key issues determining the situation on the Polish labour market in the transition period
Author Magdalena Knapińska (WE / KMiBR)
Magdalena Knapińska,,
- KMiBR
Other language title versionsChange of Government Role on Polish Labour Market in Transition Period, Selected Aspects
Journal seriesStudia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego, ISSN 2080-4881, e-ISSN 2300-4096, [2450-7733, 2300-4096], (B 9 pkt)
Issue year2015
No40/1
Pages171-183
Publication size in sheets0.6
Keywords in Polishmakroekonomia, rynek pracy, rola państwa
Keywords in Englishmacroeconomics, labour market, role of state
Abstract in PolishCelem artykułu jest prezentacja, analiza i ocena zmian, jakie dokonały się na polskim rynku pracy w okresie transformacji ustrojowej w związku ze zmianą roli państwa w gospodarce. W pierwszej części omówiono zawodność mechanizmu rynkowego identyfikowaną na rynku pracy, która była przyczynkiem do ingerencji państwa w procesy zachodzące na rynku pracy. W części drugiej wskazano na zmiany, jakie zaszły w zatrudnieniu w ramach sektora publicznego. W części trzeciej przedstawiono efekty uelastyczniania rynku pracy, a w części czwartej - zmiany w prowadzeniu polityki rynku pracy. W podsumowaniu zawarto model struktury czynników, jakie miały wpływ na rynek pracy w Polsce okresu transformacji
DOIDOI:10.18276/sip.2015.40/1-13
URL https://wnus.edu.pl/sip/file/article/download/565.pdf
Languagepl polski
Score (nominal)9
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 9.0, 23-12-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 9.0, 23-12-2019, ArticleFromJournal
Citation count*4 (2020-09-15)
Additional fields
Tytuł numeruProblemy współczesnej ekonomii
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?