Imperatyw inteligencji przedsiębiorstwa wobec zmian w otoczeniu

Elżbieta Urbanowska-Sojkin

Abstract

The interest is focused on the enterprise intelligence treated as a corporate quality with regard to the skill of coping with the changing environmental conditions. In view of dynamic and complex environmental changes, enterprise intelligence determines competitiveness through at least a follow-up adjustment of the company to the changes on the market and in the so-called further environment. The study is aimed to determine the ways pursued by companies to prepare for the environmental changes in the area of architecture of assets and processes as well as skills. The content of the study is based on the assumption that a company ceaselessly modifies its market behaviours as a result of environmental conditions as well as knowledge and learning. The study makes use of empirical data which are fragmentary results of research done in 2015.
Author Elżbieta Urbanowska-Sojkin (WZ / KZS)
Elżbieta Urbanowska-Sojkin,,
- Department of Strategic Management
Other language title versionsThe Imperative of Enterprise Intelligence in view of Environmental Changes
Journal seriesStudia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów, ISSN 1234-8872, (B 12 pkt)
Issue year2016
No149
Pages61-75
Publication size in sheets0.7
Keywords in Polishinteligencja, przedsiębiorstwo, zmiany w otoczeniu
Abstract in PolishPrzedmiotem zainteresowania jest inteligencja przedsiębiorstwa rozpatrywana jako jego cecha opisująca zdolność sprostania zmiennym warunkom w otoczeniu. Wobec dynamicznych i złożonych zmian w otoczeniu inteligencja przedsiębiorstwa warunkuje konkurencyjność poprzez przynajmniej nadążne dostosowywanie się przedsiębiorstwa do zmian na rynku i w tzw. dalszym otoczeniu. Celem opracowania jest ustalenie sposobów przygotowywania się przedsiębiorstw do zmian w otoczeniu w zakresie architektury zasobów i procesów oraz zdolności. Treść opracowania opiera się na założeniu, że przedsiębiorstwo nieustannie modyfikuje swoje zachowania na rynku jako skutek warunków w otoczeniu oraz wiedzy i uczenia się. W opracowaniu wykorzystano dane empiryczne, które są fragmentarycznymi wynikami badań z roku 2015.
Languagepl polski
Score (nominal)12
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 12.0, 12-12-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 12.0, 12-12-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?