Competitive instruments preferred by customers versus the level of proenvironmental activities in a supply chain

Anna Maryniak

Abstract

Background: The development of competitive advantage through the implementation of green supply chains is an interesting and a desirable way of the company’s development from the perspective of social requirements. However, it is not always reflected in the requirements, which are posed by the market. The objective is therefore to conduct empirical studies as well as to design a model, which shall identify the relationships between the supply chain level of the engagement in pro-environmental activities and competitive instruments preferred by customers. Methods: In order to conduct the research, we conducted direct interviews with the use of a survey questionnaire. The subjects of the survey were medium and big production enterprises located in Wielkopolskie Voivodship. Results and conclusions: One of the findings of the conducted research, among others, was the conclusion that imposing pro-environmental demands from the side of direct customers leads to a higher level of company’s engagement in this area. At the same time, we determined that the market requirements regarding environmental aspects are low. Therefore, there’s an urgent need to develop some incentives, which are activating in this area of suppliers.
Author Anna Maryniak (WZ / KLiT)
Anna Maryniak,,
- Department of Logistics and Transport
Other language title versionsInstrumenty konkurowania preferowane przez odbiorców versus poziom aktywności prośrodowiskowych w łańcuchu dostaw
Journal seriesLogForum, ISSN 1895-2038, e-ISSN 1734-459X, (B 13 pkt)
Issue year2017
No13 (2)
Pages159-169
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishzielony łańcuch dostaw, konkurencja, zrównoważony łańcuch dostaw
Keywords in English green supply chain, competition, sustainable supply chain
Abstract in PolishWstęp: Wypracowanie przewagi konkurencyjnej drogą implementacji zielonych łańcuchów dostaw jest interesującą i pożądaną z punktu widzenia społecznych oczekiwań drogą rozwoju przedsiębiorstw, niemniej nie zawsze ma to odzwierciedlenie w wymaganiach, jakie stawia rynek. W związku z powyższym celem podjętych rozważań jest opracowanie modelu umożliwiającego zidentyfikowanie zależności występujących między stopniem zaangażowania przedsiębiorstw w działalność prośrodowiskową realizowaną wzdłuż łańcucha dostaw, a instrumentami konkurowania preferowanymi przez odbiorców oraz przeprowadzenie badań empirycznych. Metody: W celu przeprowadzenia badań przeprowadzono wywiady bezpośrednie na podstawie kwestionariusza ankiety. Podmiotem badań były średnie i duże przedsiębiorstwa produkcyjne zlokalizowane w województwie wielkopolskim. Rezultaty i wnioski: W wyniku przeprowadzonych badań między innymi ustalono, iż stawianie wymagań prośrodowiskowych ze strony bezpośrednich odbiorców wiąże się z wyższym poziomem zaangażowania przedsiębiorstw w omawianym obszarze zagadnień. Jednocześnie stwierdzono, że oczekiwania rynkowe dotyczące aspektów środowiskowych są niskie. Istnieje zatem pilna potrzeba wypracowania bodźców aktywizujących w tym obszarze odbiorców.
DOIDOI:10.17270/J.LOG.2017.2.4
URL http://www.logforum.net/pdf/13_2_4_17.pdf
Languageen angielski
Score (nominal)13
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 13.0, 20-03-2020, ArticleFromJournal
Publication indicators WoS Citations = 0
Citation count*3 (2020-09-29)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?