Spójność terytorialna jako wyzwanie dla polskich regionów w procesie integrowania rozwoju

Małgorzata Słodowa-Hełpa , Joanna Kurach

Abstract

The aim of the article containing critical reflections related to the mechanisms governing territorial cohesion is to show the possibilities of deepening and dilemmas and concerns regarding the effective implementation of this concept in the Polish realities. Against the background of the primary motivations and symptoms of determining the growing rank of news and outstanding issues of territorial cohesion, it presented its genesis, the main dimensions and the fundamental differences between territorial and sectoral approach. The article, written on the basis of literature, legislation and other documents, is a review, introductory to in-depth discussion. It can be a starting point questions and demands for regional development policy in Poland, in particular the use of new instruments to promote integration of the EU's development.
Author Małgorzata Słodowa-Hełpa (WE / KMiBR)
Małgorzata Słodowa-Hełpa,,
- KMiBR
, Joanna Kurach
Joanna Kurach,,
-
Other language title versionsTerritorial Cohesion as a Challenge for the Polish Regions in the Process of Integrating Development
Journal seriesTurystyka i Rozwój Regionalny , ISSN 2353-9178, (0 pkt)
Issue year2015
No3
Pages117-132
Publication size in sheets0.75
Keywords in PolishPolityka samorządu terytorialnego, Rozwój lokalny, Integracja regionalna
Keywords in EnglishLocal government policy, Local development, Regional integration
Abstract in PolishCelem artykułu, zawierającego krytyczne refleksje związane z mechanizmami rządzącymi spójnością terytorialną, jest ukazanie możliwości jej pogłębiania oraz dylematów i obaw dotyczących skutecznego wdrażania tej koncepcji w polskich realiach. Na tle zasadniczych przesłanek i symptomów decydujących o rosnącej randze oraz wyjątkowej aktualności problematyki spójności terytorialnej przedstawiona została jej geneza, główne wymiary oraz zasadnicze różnice między podejściem terytorialnym a sektorowym. Artykuł, zredagowany na podstawie literatury przedmiotu, aktów prawnych i innych dokumentów, ma charakter przeglądowy, wprowadzający do pogłębionej dyskusji. Jej punkt wyjścia stanowić mogą pytania i postulaty dotyczące polityki rozwoju regionalnego w Polsce, w szczególności wykorzystania nowych instrumentów UE sprzyjających integrowaniu rozwoju.
URL http://www.wne.sggw.pl/czasopisma/pdf/TIRR_3_2015.pdf
Languagepl polski
Score (nominal)0
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 0.0, 07-01-2020, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 0.0, 07-01-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Additional fields
Tytuł numeruEkonomiczne determinanty rozwoju regionalnego
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?