Patriotyzm konsumencki - oddolna inicjatywa odbudowy kapitału polskiego

Wojciech Świder

Abstract

The article examines the concept of economic patriotism with particular emphasis on consumer patriotism as a narrower term. The author presented political transformation in Poland and indicated its numerous irregularities. He described mechanisms of values' flow in a globalized free market economy, the impact of individual decisions made by actors on the market mechanism and compatibility of the idea of consumer patriotism with the current economic system. The paper analyzes also the issues of Polish products' identification and indicates a positive impact of the discussed ideas of patriotism on the development of domestic entrepreneurship.
Author Wojciech Świder (WE / KFP)
Wojciech Świder,,
- Department of Public Finance
Other language title versionsConsumer Patriotism - Grassroots Initiative to Rebuild the Polish Capital
Journal seriesPieniądze i Więź, ISSN 1506-7513, (B 5 pkt)
Issue year2016
No1 (70)
Pages7-16
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishpatriotyzm gospodarczy, patriotyzm konsumencki
Abstract in PolishW artykule rozpatrzono ujęcie patriotyzmu gospodarczego ze szczególnym uwzględnieniem patriotyzmu konsumenckiego jako pojęcia węższego. Przedstawiono przebieg transformacji ustrojowej w Polsce ze wskazaniem licznych jej nieprawidłowości. Opisane zostały mechanizmy przepływów wartości w zglobalizowanej gospodarce wolnorynkowej, wpływ decyzji poszczególnych podmiotów na działanie mechanizmu rynkowego i zgodność idei patriotyzmu konsumenckiego z obecnym systemem gospodarczym. Pochylono się także nad problematyką identyfikacji polskich produktów oraz wskazano pozytywny wpływ omawianych idei patriotyzmu na rozwój krajowej przedsiębiorczości.
Languagepl polski
Score (nominal)5
ScoreMinisterial score = 5.0, 31-03-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 5.0, 31-03-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?