Znaczenie edukacji dla strategii rozwoju podmiotów ekonomii społecznej

Grażyna Krzyminiewska

Abstract

The paper The Meaning of Education for Development Strategies of Social Economy Enterprises Focuses on education as significant support for social economy. It enables education of stakeholders of this socio-economic activity. The paper outlines the proposed directions of creating the education process, conscious effect on social communities through dissemination of the axiology of social economy and equipping the stakeholders with definite competences. It also discusses the project of the National Programme of Social Economy Development with regard to education activities which are to support development strategy of social economy in Poland
Author Grażyna Krzyminiewska (WE / KSiF)
Grażyna Krzyminiewska,,
- Department of Sociology and Philosophy
Other language title versionsThe Meaning of Education to the Development Strategies of Social Economy Enterprises
Journal seriesPrzegląd Zachodniopomorski, ISSN 0552-4245, (B 12 pkt)
Issue year2014
No3, Cz. 1
Pages227-235
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishekonomia społeczna, edukacja
Keywords in Englishsocial economy, education
Abstract in PolishW artykule skoncentrowano uwagę na edukacji jako ważnym obszarze wsparcia ekonomii społecznej, za pomocą której można kształcić interesariuszy działalności społeczno-gospodarczej. Wskazano na proponowane kierunki kreowania procesu kształcenia, świadomego oddziaływania na poszczególne zbiorowości społeczne poprzez upowszechnienie aksjologii ekonomii społecznej i wyposażenie interesariuszy w określone kompetencje oraz omówiono projekt Krajowego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej w zakresie działań edukacyjnych służących wsparciu strategii rozwoju ekonomii społecznej w Polsce.
Languagepl polski
Score (nominal)12
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 7.0, 16-12-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 12.0, 16-12-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?