The Reverse Mortgage - Consumer Attitudes

Iwona Olejnik , Sylwester Białowąs

Abstract

The main goal of this article is to describe the attitudes towards the reverse mortgage (RM) as one of the options for acquiring additional financial resources by those who have finished their professional activity and retired. The article reports the results of our own quantitative research. The study uses data obtained from representative quantitative research conducted in 443 households in the Wielkopolska region in 2015. The research used the interviewer-led paper-and-pen interview method. The tool was a standardized interview questionnaire with a random research sample. The results of the research show that the representatives of households present a very low level of awareness and knowledge of the reverse mortgage and therefore they do not accept this way of securing one's old age. The most important factors which could encourage consumers to use the RM include the need for additional funds to cover the costs related to unexpected health problems, the lack of funds for basic supplies or no relatives to receive one's property as a bequest.
Author Iwona Olejnik (WZ / KBRiU)
Iwona Olejnik,,
- Department of Research Markets and Services
, Sylwester Białowąs (WZ / KBRiU)
Sylwester Białowąs,,
- Department of Research Markets and Services
Other language title versionsOdwrócony kredyt hipoteczny - postawy konsumentów
Journal seriesEconomic and Environmental Studies, ISSN 1642-2597, e-ISSN 2081-8319, (B 13 pkt)
Issue year2017
Vol17
No1
Pages25-34
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishodwrócony kredyt hipoteczny, postawy konsumentów, badania ilościowe
Keywords in English reverse mortgage, consumer attitudes, consumer research
Abstract in PolishGłównym celem artykułu jest identyfikacja postaw konsumentów wobec odwróconego kredytu hipotecznego jako jednej z możliwości uzyskania dodatkowych środków finansowych po zakończonej aktywności zawodowej i przejściu na emeryturę. W artykule wykorzystano wyniki własnych badań ilościowych przeprowadzonych metodą wywiadów bezpośrednich PAPI. Reprezentatywne badania przeprowadzone zostały wśród 443 gospodarstw domowych w Wielkopolsce w 2015 roku. Narzędziem wykorzystanym w badaniach był standaryzowany kwestionariusz wywiadu, zaś dobór do próby miał charakter kwotowy. Wyniki badań wskazują, że przedstawiciele gospodarstw domowych cechują się bardzo niskim poziomem świadomości i wiedzy o odwróconym kredycie hipotecznym (OKH), a tym samym brakiem akceptacji tego rozwiązania jako ewentualnego sposobu zabezpieczenia własnej starości. Najważniejszymi czynnikami, które mógłby skłonić do skorzystania z OKH są potrzeba posiadania dodatkowych pieniędzy, które można byłoby przeznaczyć na pokrycie kosztów związanych z niespodziewanymi problemami zdrowotnymi, brak pieniędzy na artykuły pierwszej potrzeby oraz brak krewnych, którym można byłoby pozostawić nieruchomość w spadku.
URL http://www.ees.uni.opole.pl/content/01_17/ees_17_1_fulltext_02.pdf
Languageen angielski
Score (nominal)13
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 13.0, 20-03-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?