Determinanty opinii polskich rolników na temat ubezpieczenia indeksowego suszy

Monika Kaczała , Dorota Wiśniewska

Abstract

The main aim of this study is to identify factors determining the acceptance of index drought crop insurance and ex ante demand for it in Poland. Statistical analysis and logit models (binomial and ordinal) were applied for analysing the representative poll taken in March 2012 from 500 respondents with the use of the CATI methodology. The results indicate that the opinions about insurance in general and crop insurance in particular have a stronger impact on the acceptance of the index product than the characteristics of a farmer, farms and income. The level of product acceptance significantly determines the farmer's willingness to buy it. The findings are relevant especially for post-communist countries, where the farmers' trust in any institution and especially in insurance is relatively very low and the misunderstanding of index crop insurance is highly probable for historically established fullness of compensation.
Author Monika Kaczała (WE / KU)
Monika Kaczała,,
- Department of Insurance
, Dorota Wiśniewska (WE / KU)
Dorota Wiśniewska,,
- Department of Insurance
Journal seriesPrace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego We Wrocławiu, ISSN 1899-3192, e-ISSN 2392-0041, [0324-8445], (B 10 pkt)
Issue year2018
No541
Pages120-137
Publication size in sheets0.85
Keywords in Polishindeksowe ubezpieczenia suszy, determinanty popytu na ubezpieczenia, model logitowy
Keywords in Englishindex-based insurance, drought insurance, logit models
Abstract in PolishGłównym celem artykułu jest identyfikacja czynników determinujących poziom akceptacji nowego produktu, jakim jest indeksowe ubezpieczenie suszy, oraz czynników wpływających na skłonność do jego zakupu w Polsce. W artykule zastosowano metody statystyczne oraz modele wyboru dyskretnego (dwumianowy i porządkowy model logitowy) do analizy wyników reprezentatywnej ankiety przeprowadzonej w Polsce na próbie 500 respondentów z wykorzystaniem metodologii CATI. Wyniki wskazują m.in., że opinie o ubezpieczeniach w ogóle i ubezpieczeniach upraw mają większy wpływ na akceptację produktu indeksowego niż cechy rolnika, gospodarstwa i aspekty finansowe.
DOIDOI:10.15611/pn.2018.541.09
URL https://www.dbc.wroc.pl/dlibra/publication/140548/edition/72530
Languagepl polski
Score (nominal)10
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 10.0, 21-04-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?