Zaawansowanie procesu starzenia się populacji Polski w latach 1990-2050

Radosław Murkowski

Abstract

The aging of a population means that there is an increase in the proportion of elderly people in the population, which is a consequence in the changes in the scope of their mortality and fertility. Currently, people are considered as being in their old age when they reach the age of 60 or 65. However, nowadays a person at the age of 60 is definitely not in a similar health condition as a person aged 60 a hundred years ago. Therefore, it is vital how we define the beginning of old age. In addition, from the point of view of the aging of a given population, it is not important to only reach a certain age considered as the beginning of old age, but the crucial point is how long is the lifespan after reaching it. Therefore, the main goal of the paper is the assessment of the extent of the aging of the population in Poland in the years 1990-2050. This should be done by using not only traditional measures, but also potential and alternative measures.
Author Radosław Murkowski (WE / KPGiS)
Radosław Murkowski,,
- Department of Economic and Local Government Policy
Other language title versionsAdvancement of the aging process of the population in Poland between 1990 and 2050
Journal seriesStudia Oeconomica Posnaniensia, ISSN 2300-5254, e-ISSN 2449-9099, (B 10 pkt)
Issue year2018
Vol6
No9
Pages59-77
Publication size in sheets0.9
Keywords in Polishstarzenie się ludności, starość, początek okresu starości, demografia potencjalna, alternatywne miary starzenia się populacji, przeciętne dalsze trwanie życia w zdrowiu
Keywords in Englishaging of population, senility, beginning of the period of old age, potential demography, alternative measures of the aging of a population, healthy adjusted life expectancy
Abstract in Polish Starzenie się ludności oznacza wzrost odsetka osób starszych w populacji, co jest konsekwencją przemian w zakresie ich umieralności czy rozrodczości. Obecnie za początek starości przyjmuje się najczęściej wiek 60 lub 65 lat. Jednakże osoba w wieku 60 lat dzisiaj nie jest w podobnym stanie zdrowia jak osoba 60-letnia 100 lat temu. Zatem niezmiernie istotne jest również to, jaki wiek uznamy za początek starości. Ponadto z punktu widzenia oceny zaawansowania starzenia się danej populacji nie jest ważne tylko dożycie określonego wieku oznaczającego początek starości, istotne jest także, ile lat się przeżyje po jego osiągnięciu. Dlatego zasadniczym celem artykułu jest ocena stopnia zaawansowania starzenia się ludności Polski w latach 1990-2050 przy użyciu zarówno miar tradycyjnych, jak i miar potencjalnych i alternatywnych.
DOIDOI:10.18559/SOEP.2018.9.4
URL http://soep.ue.poznan.pl/New_SOEP_site/jdownloads/Wszystkie%20numery/Rok%202018/04_murkowski.pdf
Languagepl polski
File
04_murkowski.pdf 999.38 KB
Score (nominal)10
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 10.0, 25-03-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Additional fields
Tytuł numeruMatematyka i informatyka na usługach ekonomii
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?