Gospodarka niskoemisyjna jako element postrzegania państwa w środowisku międzynarodowym – casus Unii Europejskiej

Marcin Leszczyński

Abstract

The paper presents the basic assumptions about countries being regarded by the public in the context of environmental awareness. In addition to reviewing theoretical achievements the results of previous studies of public opinion in this dimension were presented. For the purpose of this paper it was adopted to analyze the interrelationships between the state of the environment and the actions of the European Union countries in the area of its protection and their perception in the public opinion in the international arena. The study used the Spearman rank correlation.
Author Marcin Leszczyński (WE / KPEiPR)
Marcin Leszczyński,,
- Department of Economic Journalism and Public Relations
Other language title versionsA Low Carbon Economy as an Element of Perception of the Country in the International Environment – the Case of the European Union
Journal seriesZeszyty Naukowe Towarzystwa Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego. Nauki Społeczne, ISSN 2082-9213, (B 5 pkt)
Issue year2016
Vol15
No4
Pages91-111
Publication size in sheets1
Keywords in Polishmarka narodowa, reputacja państwa, miękka siła, świadomość ekologiczna
Keywords in Englishnation branding, country reputation, soft power, environmental awareness
Abstract in PolishW artykule przedstawiono podstawowe założenia dotyczące postrzegania państw na arenie międzynarodowej w kontekście świadomości ekologicznej. Oprócz przeglądu dokonań teoretycznych przedstawione zostały wyniki dotychczasowych badań opinii publicznej w tym wymiarze. Za cel artykułu przyjęto przeanalizowanie zależności zachodzących pomiędzy stanem środowiska naturalnego i działaniami państw Unii Europejskiej w obszarze jego ochrony a ich postrzeganiem przez opinię publiczną na arenie międzynarodowej. W badaniach wykorzystano analizę korelacji rang Spearmana.
URL https://doktoranci.uj.edu.pl/documents/1167150/0/ZN+Spol+15+%284+2016%29/dcd5e4d8-a96e-41fb-b165-35b92a9e2280
Languagepl polski
Score (nominal)5
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 5.0, 17-12-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 5.0, 17-12-2019, ArticleFromJournal
Citation count*1 (2021-07-27)
Additional fields
Tytuł numeruTom prawniczy
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?