Społeczeństwo wobec rozwoju robotyki: rola badań opinii publicznej

Tomasz Grzegorczyk

Abstract

Robotics is an emerging technology with a great potential of initiating impactful societal and economic changes. The aim of this article is to identify what are the societal attitudes towards robotics based on available public opinion research. Furthermore, the article pursues to answer the question: is there a need to convey such further research? The article takes into account the issues concerning mutual relationship between society and robotics, as well as potential challenges of this technology. Analyzed qualitative public opinion study shows that despite some advantages, robotics is a technology which rises multidimensional resistance in society. On the other hand, quantitative public opinion study highlights polarization of society. Commencing such research on the early stage of the development of robotics is crucial because of the possibility of observing changes in attitudes among society, before the “black box” becomes closed.
Author Tomasz Grzegorczyk (WGM / KZM)
Tomasz Grzegorczyk,,
- Department of International Management
Journal seriesSpołeczeństwo i Ekonomia, ISSN 2353-8937, e-ISSN 2449-979X, (B 9 pkt)
Issue year2017
No1 (7)
Pages33-45
Publication size in sheets0.6
Keywords in Polish opinia publiczna, technologia i społeczeństwo, społeczeństwo przyszłości, wschodzące technologie, robotyka
Keywords in Englishpublic opinion research, technology and society, future society, sociology of future, emerging technologies, robotics
Abstract in PolishRobotyka to wschodząca technologia o potencjale zainicjowania znaczących zmian społecznych i gospodarczych. Celem artykułu jest ustalenie, jakie są postawy społeczeństwa wobec robotyki na podstawie dostępnych badań opinii publicznej. Ponadto artykuł odpowiada na pytanie: czy istnieje potrzeba przeprowadzania dalszych takich badań? Au- tor podejmuje te kwestie w kontekście wzajemnych oddziaływań pomiędzy społeczeństwem a robotyką, a także potencjalnych wyzwań, które będą stawiane przez tę technologię naszemu społeczeństwu. Analizowane jakościowe badanie opinii publicznej pokazuje, że mimo pewnych udogodnień robotyka jest technologią budzącą wielowymiarowy opór społeczeństwa. Z kolei badania ilościowe wskazują na większą polaryzację społeczeństwa. Za prowadzeniem takich badań, i to już na wczesnym etapie rozwoju robotyki, przemawia możliwość obserwacji kształtowania się postaw społeczeństwa, zanim jeszcze zamknięta została „czarna skrzynka”.
DOIDOI:10.15611/sie.2017.1.03
URL https://www.dbc.wroc.pl/dlibra/docmetadata?id=39907
Languagepl polski
Score (nominal)9
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 9.0, 16-04-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?