Realizacja polityki fiskalnej w warunkach kryzysu gospodarczego

Joanna Spychała , Marcin Spychała

Abstract

The essence of this article is to analyze the possibility of using fiscal policy to mitigate the effects of the global economic crisis. This issue is important because the performance of particular socio-economic objectives must be done while ensuring sustainability of public finances in the medium and long term. The article assumes that the specific economic conditions resulting from the economic downturn forcing an escalation in the use of fiscal policy instruments, mainly the tools discretionary. This article aims to discuss the function of fiscal policy and a comparison of active and passive fiscal policy. The paper also explains the importance of the global economic crisis in the conduct of a responsible fiscal policy.
Author Joanna Spychała (WT / KKG)
Joanna Spychała,,
- Department of Business Activity
, Marcin Spychała (WE / KFP)
Marcin Spychała,,
- Department of Public Finance
Other language title versionsImplementation of fiscal policy in conditions of economic crisis
Journal seriesPrace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Pragmata tes Oikonomias, ISSN 2300-2999, [1899-2706], (B 8 pkt)
Issue year2015
No9
Pages49-58
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishpolityka fiskalna, kryzys gospodarczy, stabilizatory koniunktury
Keywords in Englishfiscal policy, the economic crisis, stabilizers
Abstract in PolishIstotą opracowania jest analiza możliwości stosowania polityki fiskalnej w łagodzeniu skutków globalnego kryzysu gospodarczego. Problem ten jest ważny, gdyż realizacja określonych celów społeczno-ekonomicznych musi odbywać się przy zapewnieniu stabilności finansów publicznych w średnim i długim okresie. W pracy przyjęto założenie, iż specyficzne warunki gospodarcze będące skutkiem załamania gospodarczego wymuszają eskalację stosowania instrumentów polityki fiskalnej, w tym głównie narzędzi o charakterze uznaniowym (dyskrecjonalnym). Celem artykułu jest omówienie funkcji polityki fiskalnej oraz porównanie aktywnej i pasywnej polityki fiskalnej. W pracy wyjaśniono również znaczenie globalnego kryzysu gospodarczego w sposobie prowadzenia odpowiedzialnej polityki fiskalnej. Praca ma charakter teoretyczny.
DOIDOI:10.16926/pto.2015.09.04
URL http://www.bg.ajd.czest.pl/wydawnictwo/pragmata_9.pdf
Languagepl polski
Score (nominal)8
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 8.0, 07-01-2020, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 8.0, 07-01-2020, ArticleFromJournal
Citation count*1 (2020-09-20)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?