Cele brytyjskiej polityki rozwojowej

Aleksandra Rabczun

Abstract

Topic of less developed and developing countries is important and often discussed in international discourse. There is a special discipline - development economics which handle with such countries. Official development aid is a part of this discipline. The author in this study describes main aims of British official development aid and try to relate them to Millennium Goals. The study contains also date about leaders of ODA in Europe and geographical distribution of UK development aid.
Author Aleksandra Rabczun (WE / KPEiPR)
Aleksandra Rabczun,,
- Department of Economic Journalism and Public Relations
Other language title versionsAims of British official development assistance
Pages345-356
Publication size in sheets0.55
Book Wysoczański Tobiasz (eds.): Nauka, badania i doniesienia naukowe 2019 : Nauki humanistyczne i społeczne. Część 1, 2019, Idea Knowledge Future , ISBN 978-83-951445-5-4, 429 p.
Keywords in Polishpomoc rozwojowa, Wielka Brytania, Milenijne Cele Rozwoju
Keywords in Englishofficial development assistance, the United Kingdom, the Millennium Goals
Abstract in PolishKraje słabo i średnio rozwinięte są tematem ważnym i często podnoszonym w ramach ekonomii międzynarodowej. Istnieje specjalna dziedzina nauki - ekonomia rozwoju zajmująca się specyfiką takich państw. W jej ramach świadczona jest pomoc rozwojowa. Autorka w niniejszym opracowaniu przybliża specyfikę celów brytyjskiej pomocy rozwojowej oraz odniesie je do Milenijnych Celów Rozwoju. Opracowanie zostało wzbogacone o dane dotyczące liderów pomocy rozwojowej w Europie oraz geograficzne rozmieszczenie brytyjskiej pomocy rozwojowej.
Languagepl polski
Score (nominal)5
Score sourcepublisherList
ScoreMinisterial score = 5.0, 05-02-2020, MonographChapterAuthor
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?