Zarządzanie antykryzysowe w przedsiębiorstwie - ujęcie empiryczne

Janusz Kraśniak , Anna Starosta

Abstract

Crisis is a specific situation which determines the functioning of an enterprise. It requires anti-crisis policies implementation by the management including the following phases: crisis prevention, crisis preparation, crisis response and reconstruction. Research indicates that anti-crisis management often takes the form of anti-crisis action that has a reactive nature and responds to the perceived symptoms of the crisis. Only 48% of enterprises implement anti-crisis management policies methodically, proactively, in a manner allowing preparation for the crisis still before in occurs.
Author Janusz Kraśniak (WZ / KZS)
Janusz Kraśniak,,
- Department of Strategic Management
, Anna Starosta (WZ / KTOiZ)
Anna Starosta,,
- Department of Organisation and Management Theory
Other language title versionsAnti-crisis Management in Enterprises; an Empirical Approach
Journal seriesMarketing i Rynek, ISSN 1231-7853, (B 9 pkt)
Issue year2015
No9 [CD]
Pages290-298
Publication size in sheets0.5
Keywords in PolishSytuacje kryzysowe, Zapobieganie kryzysowi, Zarządzanie w kryzysie, Badanie przedsiębiorstw, Wyniki badań
Keywords in EnglishCrisis situations, Crisis prevention, Crisis management, Enterprises study, Research results
Abstract in PolishKryzys jest specyficzną sytuacją, która determinuje sposób funkcjonowania organizacji. Wymaga od kierownictwa podejmowania działań związanych z zarządzaniem antykryzysowym, obejmującym fazy: zapobiegania kryzysom, przygotowania się do kryzysu, reagowania na kryzys i odbudowy. Badania wskazują, że zarządzanie antykryzysowe częściej przyjmuje formę działań antykryzysowych, mających charakter reaktywny i będących odpowiedzią na dostrzegane symptomy kryzysu. Jedynie 48% badanych przedsiębiorstw realizuje proces zarządzania antykryzysowego metodycznie, proaktywnie, w sposób pozwalający na przygotowanie się do kryzysu jeszcze przed jego wystąpieniem.
Languagepl polski
Score (nominal)9
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 9.0, 23-12-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 9.0, 23-12-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?