Decyzje zakupowe osób starszych - kryteria wyboru i czynniki wpływu

Anna Rogala , Łukasz Fojutowski

Abstract

While making buying decisions, consumers are guided by different selection criteria. Depending on the type of decision, the nature of the goods and services purchased and the particular buying situation, more important could be the rational or the emotional aspects of the offer assessment. Moreover, individual traits, such as gender or the general attitude to consumption are significant as well. It should be noticed that the selection criteria hierarchy and the level of influence of different factors vary depending on the characteristics of the particular group of clients. Age is one of the most important consumer behavior determinants. The main purpose of this study is to determine the selection criteria and the factors influencing the buying decisions of the elderly. Partial results of the pilot survey on the consumer attitudes of the universities of the third age students are presented in the paper.
Author Anna Rogala (WZ / KSM)
Anna Rogala,,
- Department of Marketing Strategies
, Łukasz Fojutowski - Collegium Da Vinci
Łukasz Fojutowski,,
-
Other language title versionsBuying decisions of the elderly - selection criteria and factors of influence
Journal seriesMarketing i Rynek, ISSN 1231-7853, (B 9 pkt)
Issue year2014
No4 [CD]
Pages130-136
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishzachowania konsumentów, seniorzy, osoby starsze, edukacja konsumencka, uniwersytet trzeciego wieku
Abstract in PolishPodejmując decyzje zakupowe konsumenci kierują się rożnymi kryteriami wyboru. W zależności od rodzaju decyzji, charakteru nabywanych dóbr i usług oraz konkretnej sytuacji zakupowej, ważniejsze mogą okazać się względy związane z racjonalną oceną oferty bądź też te dotyczące emocjonalnych aspektów zakupu danego produktu. Niezwykle istotne są również cechy samego konsumenta, jak chociażby płeć czy ogólne nastawienie jednostki do konsumpcji. Należy przy tym nadmienić, iż hierarchia kryteriów wyboru oraz stopień poddawania się oddziaływaniu różnorodnych czynników rożni się w zależności od cech konkretnej grupy klientów. Jedną z ważniejszych determinant zachowań konsumpcyjnych jest wiek. Głównym celem niniejszych rozważań jest próba określenia kryteriów wyboru oraz czynników wpływających na decyzje zakupowe osób starszych. W artykule zaprezentowano częściowe wyniki badań pilotażowych dotyczących postaw konsumenckich słuchaczy uniwersytetów trzeciego wieku.
Languagepl polski
Score (nominal)9
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 6.0, 12-12-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 9.0, 12-12-2019, ArticleFromJournal
Citation count*7 (2020-05-02)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?