Wyzwania wobec komunikacji marketingowej na rynku żywności ekologicznej w Polsce – w świetle badań konsumentów

Renata Nestorowicz , Bogna Pilarczyk

Abstract

The organic food market in Poland has been growing rapidly. Despite the dynamic growth of the market, its size is decidedly smaller than in Western European countries. Marketing communications can influence on the development of this market. The marketing communications‘ activities should be conduct by providers of organic food (manufacturers and distributors) and government agencies and NGOs. The paper presents examples of promotional activities and its perception by consumers. Based on the results of surveys and data from secondary sources identified the main problems regarding the effectiveness of marketing communications on this market.
Autor Renata Nestorowicz (WZ / KSM)
Renata Nestorowicz
- Katedra Strategii Marketingowych
, Bogna Pilarczyk (WZ / KSM)
Bogna Pilarczyk
- Katedra Strategii Marketingowych
Inne wersje tytułuChallenges to the marketing communications on the organic food market in Poland – in view of consumer research
Tytuł czasopisma/seriiMarketing i Rynek, ISSN 1231-7853, (B 9 pkt)
Rok wydania2014
Nr8 [CD]
Paginacja583-589
Objętość publikacji w arkuszach wydawniczych0.5
Słowa kluczowe w języku polskim rynek żywności ekologicznej, komunikacja marketingowa
Słowa kluczowe w języku angielskimorganic food market, marketing communications
Streszczenie w języku polskimRynek żywności ekologicznej w Polsce rozwija się dynamicznie, jednak wciąż poziom jego rozwoju jest daleki od rynków w Europie Zachodniej. Jedną z możliwości wpływu na dynamikę rozwoju tego rynku jest prowadzenie odpowiedniej komunikacji marketingowej, zarówno przez podmioty oferujące żywność ekologiczną (producenci i dystrybutorzy), jak i agendy rządowe oraz organizacje pozarządowe. W artykule przedstawiono przykłady działań promocyjnych prowadzonych do tej pory, a także wyniki badań dotyczące aktywności informacyjnej konsumentów żywności ekologicznej oraz dostrzegania przez nich komunikacji marketingowej na tym rynku. Na podstawie wyników badań ankietowych i danych ze źródeł wtórnych wskazano najważniejsze problemy dotyczące skuteczności komunikacji marketingowej na tym rynku oraz zalecenia pozwalające na zwiększenie zainteresowania polskich konsumentów ekologicznymi produktami żywnościowymi.
URL http://www.marketingirynek.pl/files/1276809751/file/zjazd_katedr_2014_mir8_nowy.pdf
Językpl polski
Punktacja (całkowita)9
Żródło punktacjijournalList
PunktacjaPunktacja MNiSW = 6.0, 13-12-2019, ArticleFromJournal
Punktacja MNiSW (2013-2016) = 9.0, 13-12-2019, ArticleFromJournal
Liczba cytowań*6 (2020-09-18)
Cytuj
Udostępnij Udostępnij

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podana liczba cytowań wynika z analizy informacji dostępnych w Internecie i jest zbliżona do wartości obliczanej przy pomocy systemu Publish or Perish.
Powrót
Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?