Wyzwania wobec komunikacji marketingowej na rynku żywności ekologicznej w Polsce – w świetle badań konsumentów

Renata Nestorowicz , Bogna Pilarczyk

Abstract

The organic food market in Poland has been growing rapidly. Despite the dynamic growth of the market, its size is decidedly smaller than in Western European countries. Marketing communications can influence on the development of this market. The marketing communications‘ activities should be conduct by providers of organic food (manufacturers and distributors) and government agencies and NGOs. The paper presents examples of promotional activities and its perception by consumers. Based on the results of surveys and data from secondary sources identified the main problems regarding the effectiveness of marketing communications on this market.
Author Renata Nestorowicz (WZ / KSM)
Renata Nestorowicz,,
- Department of Marketing Strategies
, Bogna Pilarczyk (WZ / KSM)
Bogna Pilarczyk,,
- Department of Marketing Strategies
Other language title versionsChallenges to the marketing communications on the organic food market in Poland – in view of consumer research
Journal seriesMarketing i Rynek, ISSN 1231-7853, (B 9 pkt)
Issue year2014
No8 [CD]
Pages583-589
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polish rynek żywności ekologicznej, komunikacja marketingowa
Keywords in Englishorganic food market, marketing communications
Abstract in PolishRynek żywności ekologicznej w Polsce rozwija się dynamicznie, jednak wciąż poziom jego rozwoju jest daleki od rynków w Europie Zachodniej. Jedną z możliwości wpływu na dynamikę rozwoju tego rynku jest prowadzenie odpowiedniej komunikacji marketingowej, zarówno przez podmioty oferujące żywność ekologiczną (producenci i dystrybutorzy), jak i agendy rządowe oraz organizacje pozarządowe. W artykule przedstawiono przykłady działań promocyjnych prowadzonych do tej pory, a także wyniki badań dotyczące aktywności informacyjnej konsumentów żywności ekologicznej oraz dostrzegania przez nich komunikacji marketingowej na tym rynku. Na podstawie wyników badań ankietowych i danych ze źródeł wtórnych wskazano najważniejsze problemy dotyczące skuteczności komunikacji marketingowej na tym rynku oraz zalecenia pozwalające na zwiększenie zainteresowania polskich konsumentów ekologicznymi produktami żywnościowymi.
URL http://www.marketingirynek.pl/files/1276809751/file/zjazd_katedr_2014_mir8_nowy.pdf
Languagepl polski
Score (nominal)9
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 6.0, 13-12-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 9.0, 13-12-2019, ArticleFromJournal
Citation count*7 (2021-01-09)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?