Stawka podatku dochodowego jako instrument wspierania małych przedsiębiorstw

Anna Leszczyłowska

Abstract

The article refers to the reduction of corporate income tax rate recently introduced in Poland – 15% for certain small sized enterprises instead of the regular tax rate of 19%. The aim of the paper is to check, how widespread it is within the EU member states to use special income tax rates in order to support small sized companies. Due to the fact that a reduced tax rate has been introduced to the Polish corporate income tax system in 2017, an empirical analysis is carried out additionally. The purpose of this investigation is to provide empirical evidence according to the change in the tax burden of companies induced by rate reduction. The investigation is based on Amadeus database and it covers information from 2015 about 14.751 companies. Microsimulation method as well as descriptive statistics are applied. Additionally, some tax information provided by the EU institutions are analyzed. The research shows that for the entire analyzed group of enterprises the tax due decreases by 21%. Although this group is rather homogenous in terms of relatively moderate turnover, the tax burden diverges considerably across single firms. The tax saving resulting from rate reduction is unequally distributed. Before the reform, the majority of enterprises reveal the income tax not exceeding 10 thousands euro. Consequently, this group of companies increases to 84% after it.
Author Anna Leszczyłowska (WZ / KFP)
Anna Leszczyłowska,,
- Department of Corporate Finance
Other language title versionsThe use of corporate income tax rate as an instrument to support small enterprises
Journal seriesEkonomiczne Problemy Usług, [Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego Ekonomiczne Problemy Usług], ISSN 1640-6818, e-ISSN 1896-382X, [2353-2866], (B 8 pkt)
Issue year2017
No127 (2)
Pages143-152
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishpodatek dochodowy, stawka podatku, małe przedsiębiorstwa
Keywords in Englishcorporate income tax, tax rate, small and medium enterprises
Abstract in PolishCelem artykułu jest sprawdzenie, jak często w praktyce państw Unii Europejskiej sto¬suje się stawkę nominalną p.d.o.p. jako instrument wsparcia małych podmiotów. Ponieważ poprzez dokonaną z początkiem 2017 roku zmianę prawną Polska dołączyła do państw wykorzystujących ten instrument, uzupełniająco w artykule przeprowadzono badanie empiryczne. Ma ono na celu scharakteryzowanie krótkoterminowych skutków reformy w zakresie zmiany obciążeń podatkowych określonej przepisami grupy przedsiębiorstw. Badanie przeprowadzono na danych o 14 751 spół¬kach prowadzących działalność w Polsce. Posłużono się danymi za rok 2015 pochodzącymi z bazy Amadeus. Wykorzystano metodę symulacji obciążenia podatkowego na poziomie pojedynczych podatników oraz statystyki opisowe. W wyniku przeprowadzonej symulacji ustalono, że dla grupy przedsiębiorstw uwzględnionych w badaniu łączny podatek należny spada w wyniku reformy o 21%. Chociaż badana grupa spółek to podmioty o podobnej skali działalności ze względu na stosunkowo niewielką wartość przychodów, wysokość ich obciążenia podatkowego jest mocno zróżnicowana. W wyniku obniżenia stawki skala zmiany obciążeń również jest zróżnicowana. Przed zmianą stawki podatkowej zdecydowana większość podatników wykazuje podatek nieprzekraczający 10 tys. euro. Po wprowadzeniu stawki 15% grupa ta staje się jeszcze bardziej liczna i sięga 84% podmiotów.
DOIDOI:10.18276/epu.2017.127-13
URL https://wnus.edu.pl/epu/pl/issue/472/article/7798/
Languagepl polski
Score (nominal)8
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 8.0, 20-03-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?