Właściwości użytkowe pomadek ochronno-nawilżających

Katarzyna Michocka , Katarzyna Wybieralska , Zuzanna Florczyk

Abstract

The stage of creating a lipstick recipe poses many challenges. From appropriately selected ingredients and their weights will depend on the structure of the product, i.e. the desired no change during the whole period of use. For the most common defect occurs when selecting the wrong aspect ratio between the wax and oil. The unstable lipid phase is manifested by the formed drops on the outer surface of the lipstick. The aim of the study was to examine the properties of the prepared lipsticks and comparison to commercial products. The lipsticks were analyzed for the assessment of the degree of transepidermal water loss, the hydration of the skin, as well as measuring the sebum level of the skin. Basic functional parameters were also evaluated: sensory analysis, taking into account the most important properties that a protective lipstick should have. The tested products were subjected to stress tests and evaluated the color stability and effect of cosmetics. Measurements of hydration and lubrication showed that the Candelilla wax-based lipstick showed similar parameters compared to commercial lipsticks. Good color stability was demonstrated by Candelilla wax-based lipsticks, which better maintained pigmentation compared to the Carnauba-based product. Stress tests showed destabilization of the consistency of commercial products, while the condition of the lipsticks did not change. The prepared lipsticks were characterized by a higher hardness and, consequently, a difficulty in the application. Made lipsticks meet the key requirements for the properties of lip care products. They give a proper hydration and a perceivable oiling layer, although it would be worth introducing changes in the recipe to give softness and eliminate problems related to the difficulty of applying the product.
Author Katarzyna Michocka (WT / KTiAI)
Katarzyna Michocka,,
- Department of Technology and Instrumental Analysis
, Katarzyna Wybieralska (WT / KTiAI)
Katarzyna Wybieralska,,
- Department of Technology and Instrumental Analysis
, Zuzanna Florczyk (WT)
Zuzanna Florczyk,,
- Faculty of Commodity Science
Other language title versionsUseful properties of protective and moisturizing lipsticks
Journal seriesPolish Journal of Cosmetology, ISSN 1731-0083, (0 pkt)
Issue year2019
Vol22
No1
Pages60-66
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishpomadki ochronno-nawilżające, właściwości użytkowe, pielęgnacja skóry, pomiar barwy, przechowywanie
Keywords in Englishprotective-moisturizing lipsticks, useful properties, skin care, color measurement, storage test
Abstract in PolishEtap tworzenia receptury pomadki stawia wiele wyzwań. Od odpowiednio dobranych składników oraz ich gramatury zależeć będzie struktura produktu, czyli pożądany brak zmian podczas całego okresu użytkowania. Do najczęstszego defektu dochodzi podczas dobrania złej proporcji między woskiem a olejem. Niestabilna faza lipidowa objawia się poprzez wytworzone krople na zewnętrznej powierzchni pomadki. Celem badań była analiza właściwości użytkowych przygotowanych pomadek oraz porównanie ich z produktami komercyjnymi. Pomadki analizowano pod kątem oceny stopnia natłuszczenia, nawilżenia, a także utraty wody przez naskórek. Oceniono również podstawowe parametry użytkowe: analizę sensoryczna, uwzględniając najważniejsze właściwości jakie powinna posiadać pomadka ochronna. Badane produkty poddano testom stresowym oraz oceniono stabilność barwy i działanie kosmetyków. Pomiary nawilżenia i natłuszczenia wykazały, że pomadka na bazie wosku Candelilla posiadała zbliżone parametry w stosunku do komercyjnych pomadek. Dobrą stabilność barwy wykazywały pomadki na bazie wosku Candelilla, które lepiej utrzymywały pigmentacje w porównaniu do produktu na bazie Carnauby. Testy stresowe dowiodły destabilizację konsystencji produktów komercyjnych, podczas gdy stan wykonanych pomadek nie zmienił się. Przygotowane pomadki, cechowały się wyższą twardością, a w konsekwencji trudnością w aplikacji. Wykonane pomadki na bazie opracowanej receptury własnej, spełniają kluczowe wymagania dotyczące właściwości preparatów pielęgnujących usta. Dają odpowiednie nawilżenie i odczuwalną warstwę natłuszczającą, choć warto byłoby wprowadzić zmiany w recepturze tak, aby nadać miękkości i wyeliminować problemy związane z trudnością nanoszenia produktu.
URL http://www.kosmet.pl/pjc.php?opc=AR&lng=pl&art=915
Languagepl polski
Score (nominal)5
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 5.0, 14-04-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?