Comparative Analysis of Electromobility Development Level in Central and Eastern Europe Countries

Hubert Igliński

Abstract

In the years 2008–2017 the number of battery electric vehicles (BEV) around the world doubled every year. It was mainly due to China, where the growth was even higher (on average by 2.6 times annually) and also due to the USA and Norway. Despite this, BEV still represent a small margin of the market. There were less than 0.2% of BEV among over a billion of internal combustion passenger cars in the world. Many countries, also in Central and Eastern Europe, including Poland, have very ambitious plans for electromobility development. The main purpose of this paper is to conduct a comparative analysis of the level of electromobility development in Poland compared to 10 countries of the Region. The author also attempts to answer the question of the reasons leading to such a state of affairs. The author also recommends further actions necessary to be taken in Poland to make the development of electromobility sustainable. Statistical and logical analysis as well as literature review was used in this paper.
Author Hubert Igliński (WGM / KLM)
Hubert Igliński,,
- Department of International Logistics
Journal seriesZeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego Problemy Transportu i Logistyki, ISSN 1644-275X, e-ISSN 2353-3005, (B 10 pkt)
Issue year2018
Vol44
No4
Pages15-23
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishelektromobilność, ładowarki do samochodów elektrycznych, emisja zanieczyszczeń
Keywords in Englishelectromobility, electric vehicle supply equipment, air pollutant emissions
Abstract in PolishW latach 2008–2017 liczba samochodów elektrycznych na świecie ulegała podwojeniu każdego roku. Działo się tak głównie za sprawą Chin, gdzie wzrost był jeszcze szybszy (średniorocznie o 2,6 razy), oraz USA i Norwegii. Mimo tego samochody elektryczne wciąż stanowią niewielki margines rynku. Jest ich mniej niż 2 promile wśród ponad miliarda spalinowych samochodów osobowych. Wiele krajów, także w Europie Środkowej i Wschodniej, w tym Polska, ma bardzo ambitne plany rozwoju elektromobilności. Celem artykułu jest dokonanie analizy porównawczej poziomu rozwoju elektromobilności w Polsce na tle 10 krajów regionu. Autor podejmie również próbę odpowiedzi na pytanie o przyczyny, które legły u podstaw takiego stanu rzeczy. Rekomenduje także dalsze działania konieczne do podjęcia w Polsce w celu zrównoważenia rozwoju elektromobilności. W artykule zastosowano analizę statystyczną i logiczną oraz analizę literatury przedmiotu.
DOIDOI:10.18276/ptl.2018.44-02
URL https://wnus.edu.pl/ptil/pl/issue/947/article/15416/
Languageen angielski
Score (nominal)10
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 10.0, 24-03-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?