Znaczenie zarządczej rachunkowości odpowiedzialności społecznej w przedsiębiorstwie

Beata Zyznarska-Dworczak

Abstract

This article aims the analysis of the essence of management accounting in socially responsible company. It shows the effect of changes in external reporting on the change in the nature of management accounting and the need for its participation in reporting the results of corporate activities for sustainable development. Based on the author's attempts to formulate the definition of managerial social responsibility accounting, the role of management accounting in the implementation of Corporate Social Responsibility policy is analyzed. The analysis was conducted using the method of descriptive analysis, with the help of the literature study
Author Beata Zyznarska-Dworczak (WZ / KR)
Beata Zyznarska-Dworczak,,
- Department of Accounting
Other language title versionsThe Essence of Managerial Social Responsibility Accounting
Journal seriesPrace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego We Wrocławiu, ISSN 1899-3192, e-ISSN 2392-0041, [0324-8445], (B 10 pkt)
Issue year2014
No329
Pages334-341
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishrachunkowość zarządcza, rachunkowość odpowiedzialności społecznej, koszty społeczne w przedsiębiorstwie
Keywords in Englishmanagement accounting, social responsibility accounting, social costs in enterprises
Abstract in PolishArtykuł ma na celu analizę istoty i znaczenia rachunkowości zarządczej w przedsiębiorstwie odpowiedzialnym społecznie. Przedstawia wpływ zmian w sprawozdawczości zewnętrznej na zmianę charakteru rachunkowości zarządczej, a także na potrzebę jej udziału w raportowaniu wyników działań na rzecz zrównoważonego rozwoju. Na podstawie autorskiej próby sformułowania definicji zarządczej rachunkowości odpowiedzialności społecznej poddano analizie rolę rachunkowości zarządczej w realizacji strategii odpowiedzialności społecznej przedsiębiorstwa. Badanie przeprowadzono za pomocą metody analizy opisowej, przy wykorzystaniu studium literatury.
URL https://www.dbc.wroc.pl/dlibra/publication/28083/edition/25389
Languagepl polski
Score (nominal)10
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 7.0, 09-12-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 10.0, 09-12-2019, ArticleFromJournal
Citation count*2 (2020-09-23)
Additional fields
Tytuł numeruRachunkowość na rzecz zrównoważonego rozwoju Gospodarka - etyka - środowisko
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?