Popyt przedsiębiorstw na kredyt bankowy a koniunktura gospodarcza

Robert Skikiewicz

Abstract

The relationships that exist between the loan market and the overall economy are complex. Among the variables characterizing the loan market it is possible to identify the leading and lagging ones for the whole economy as well as its sectors. The purpose of this paper is to determine whether the variables describing the demand by companies for bank loans can be leading indicators for the whole economy and specific sectors. To determine these relationships, an analysis of mutual correlograms is conducted and the turning points in the time series for the variables analysed are compared. On the basis of these analyses the lead lengths of the indicators relating to company loan demands in relation to the economic tendency indicators is established.
Author Robert Skikiewicz (WZ / KBRiU)
Robert Skikiewicz,,
- Department of Research Markets and Services
Other language title versionsCompany Loan Demands and the Economic Situation
Journal seriesStudia Oeconomica Posnaniensia, ISSN 2300-5254, e-ISSN 2449-9099, (B 10 pkt)
Issue year2015
Vol3
No4
Pages127-138
Publication size in sheets0.95
Keywords in Polish koniunktura gospodarcza, popyt przedsiębiorstw na kredyt
Keywords in Englishcyclical business fl uctuations, company loan demands
Abstract in PolishZależności występujące między rynkiem kredytowym a całą gospodarką mają złożony charakter. Z powyższego względu jest możliwa identyfikacja wśród zmiennych charakteryzujących rynek kredytowy tych, które będą miały właściwości wyprzedzające w stosunku do całej gospodarki oraz jej sektorów. Celem artykułu jest określenie, czy zmienne opisujące popyt przedsiębiorstw na kredyt bankowy mogą stanowić wskaźniki wyprzedzające koniunktury w całej gospodarce oraz w wybranych jej sektorach. Aby ustalić powyższe zależności, przeprowadzono analizę korelogramów wzajemnych, a ponadto porównano kształtowanie się punktów zwrotnych w szeregach czasowych rozpatrywanych zmiennych. Na ich podstawie ustalono długości wyprzedzeń wskaźników popytu przedsiębiorstw na kredyt bankowy w stosunku do wskaźników koniunktury gospodarczej.
URL http://www.soep.ue.poznan.pl/jdownloads/Wszystkie%20numery/Rok%202015/08_skikiewicz.pdf
Languagepl polski
File
08_skikiewicz.pdf 256.27 KB
Score (nominal)10
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 10.0, 07-01-2020, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 10.0, 07-01-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?