Techniki rachunkowości zarządczej w zarządzaniu łańcuchami dostaw

Wojciech Fliegner

Abstract

The limited usefulness of traditional management accounting methods in the area of interorganizational relationship management helped to develop the concept of the extended use of the already known methods (such as activity based costing and target costing) or the creation of new approaches (such as open book accounting). The author argues that the concept of TCO (total cost of ownership) includes the possibility of their fuller use in the analyzed area.
Author Wojciech Fliegner (WZ / KR)
Wojciech Fliegner,,
- Department of Accounting
Other language title versionsManagement accounting techniques in the management of supply chains
Journal seriesGospodarka Materialowa & Logistyka, ISSN 1231-2037, (B 8 pkt)
Issue year2014
No11
Pages35-39
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishrachunkowość zarządcza, zarządzanie łańcuchem dostaw
Abstract in PolishRozwój rachunkowości zarządczej do lat dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku był skoncentrowany na tworzeniu technik ułatwiających zarządzanie i koordynowanie działań w hierarchicznych strukturach organizacyjnych umożliwiających pionowe integrowanie łańcucha wartości tworzonego w granicach przedsiębiorstwa jednostkowego lub grupy kapitałowej, zbudowanej z wielu samodzielnych filii (wewnętrzny łańcuch tworzenia wartości). Narzędzia rachunkowości zarządczej, jak systemy rachunku kosztów (wraz z budżetami), metody pomiaru dokonań itd., były zorientowane na tworzenie informacji dla decydentów wewnętrznych i komunikowanie w celu umożliwienia efektywnego zarządzania wewnętrznym łańcuchem wartości. W końcu ubiegłego wieku nastąpił dynamiczny rozwój nowych relacji między przedsiębiorstwami, które powodują, że procesy zarządzania przekraczają granice organizacji. Obok tradycyjnych relacji rynkowych, opartych na krótkookresowych umowach kupna-sprzedaży, pojawiły się nowe, długoterminowe relacje partnerskie z klientami i dostawcami oraz występujące w różnych formach alianse strategiczne (szerzej np. Michalak, 2013). Tendencje te stały się przedmiotem badań empirycznych prowadzanych w celu identyfikacji koniecznych zmian w systemach rachunkowości zarządczej. Celem artykułu jest charakterystyka metod rachunkowości zarządczej rekomendowanych do stosowania w obszarze międzyorganizacyjnego zarządzania kosztami w łańcuchach dostaw (supply chains).
Languagepl polski
Score (nominal)8
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 7.0, 17-12-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 8.0, 17-12-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?