Współpraca uczelni wyższej z praktyką gospodarczą

Bogdan Sojkin , Sylwia Michalak

Abstract

The article presents forms of cooperation and social benefits resulting from cooperation between universities and business practice. Basic kinds and directions of mutual relations arising from common areas of interest, possibilities, needs and conditions for the functioning of each side, have been presented. Solutions carried out by universities with the participation of business practice have been discussed. In case of business practice, potential areas of cooperation with schools and joint ventures in the area of R&D have been discussed.
Autor Bogdan Sojkin (WT / KMP)
Bogdan Sojkin
- Katedra Marketingu Produktu
, Sylwia Michalak (WT / KMP)
Sylwia Michalak
- Katedra Marketingu Produktu
Inne wersje tytułuCooperation of a University with Business Practice
Tytuł czasopisma/seriiMarketing Instytucji Naukowych i Badawczych, ISSN , e-ISSN 2353-8414, (B 9 pkt)
Rok wydania2016
Nr4 (22)
Paginacja67-90
Objętość publikacji w arkuszach wydawniczych1.15
Słowa kluczowe w języku polskimpraktyka gospodarcza; współpraca szkół wyższych z praktyką, korzyści społeczne wynikające z udziału praktyki w edukacji, komercjalizacja wyników badań, konsulting gospodarczy, nauka, edukacja, programy stażowe
Słowa kluczowe w języku angielskimbusiness practice; cooperation of universities with practice, social benefits resulting from participation of practice in education, commercialization of research results, business consulting, science, education, student apprenticeship programmes
Streszczenie w języku polskimW artykule przedstawiono formy współpracy i korzyści społeczne wynikające ze współpracy uczelni wyższej z praktyką gospodarczą. Zaprezentowano podstawowe rodzaje i kierunki wzajemnych relacji wynikające ze wspólnych obszarów zainteresowań, możliwości i potrzeb oraz warunków funkcjonowania każdej ze stron. Omówiono rozwiązania, które realizowane są przez szkoły wyższe z udziałem praktyki; w przypadku praktyki gospodarczej potencjalne obszary współpracy ze szkołami oraz wspólne przedsięwzięcia w obszarze B+R.
DOIDOI:10.14611/minib.22.12.2016.05
URL http://minib.pl/wp-content/uploads/2017/01/Bogdan-Sojkin_Sylwia-Michalak_Wspolpraca-uczelni-wyzszej-z-praktyka-gospodarcza.pdf
Językpl polski
Punktacja (całkowita)9
Żródło punktacjijournalList
PunktacjaPunktacja MNiSW = 9.0, 12-12-2019, ArticleFromJournal
Punktacja MNiSW (2013-2016) = 9.0, 12-12-2019, ArticleFromJournal
Liczba cytowań*10 (2021-07-19)
Cytuj
Udostępnij Udostępnij

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podana liczba cytowań wynika z analizy informacji dostępnych w Internecie i jest zbliżona do wartości obliczanej przy pomocy systemu Publish or Perish.
Powrót
Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?