Współpraca uczelni wyższej z praktyką gospodarczą

Bogdan Sojkin , Sylwia Michalak

Abstract

The article presents forms of cooperation and social benefits resulting from cooperation between universities and business practice. Basic kinds and directions of mutual relations arising from common areas of interest, possibilities, needs and conditions for the functioning of each side, have been presented. Solutions carried out by universities with the participation of business practice have been discussed. In case of business practice, potential areas of cooperation with schools and joint ventures in the area of R&D have been discussed.
Author Bogdan Sojkin (WT / KMP)
Bogdan Sojkin,,
- Department of Product Marketing
, Sylwia Michalak (WT / KMP)
Sylwia Michalak,,
- Department of Product Marketing
Other language title versionsCooperation of a University with Business Practice
Journal seriesMarketing Instytucji Naukowych i Badawczych, ISSN , e-ISSN 2353-8414, (B 9 pkt)
Issue year2016
No4 (22)
Pages67-90
Publication size in sheets1.15
Keywords in Polishpraktyka gospodarcza; współpraca szkół wyższych z praktyką, korzyści społeczne wynikające z udziału praktyki w edukacji, komercjalizacja wyników badań, konsulting gospodarczy, nauka, edukacja, programy stażowe
Keywords in Englishbusiness practice; cooperation of universities with practice, social benefits resulting from participation of practice in education, commercialization of research results, business consulting, science, education, student apprenticeship programmes
Abstract in PolishW artykule przedstawiono formy współpracy i korzyści społeczne wynikające ze współpracy uczelni wyższej z praktyką gospodarczą. Zaprezentowano podstawowe rodzaje i kierunki wzajemnych relacji wynikające ze wspólnych obszarów zainteresowań, możliwości i potrzeb oraz warunków funkcjonowania każdej ze stron. Omówiono rozwiązania, które realizowane są przez szkoły wyższe z udziałem praktyki; w przypadku praktyki gospodarczej potencjalne obszary współpracy ze szkołami oraz wspólne przedsięwzięcia w obszarze B+R.
DOIDOI:10.14611/minib.22.12.2016.05
URL http://minib.pl/wp-content/uploads/2017/01/Bogdan-Sojkin_Sylwia-Michalak_Wspolpraca-uczelni-wyzszej-z-praktyka-gospodarcza.pdf
Languagepl polski
Score (nominal)9
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 9.0, 12-12-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 9.0, 12-12-2019, ArticleFromJournal
Citation count*10 (2021-06-11)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?