Kształtowanie kompetencji w wielkopolskim szkolnictwie zawodowym - konkluzje z badań

Agata Wieczorek

Abstract

The artilce presents issues connected with shaping competencies in vocational education of Greater Poland voivodeship. In 2014, author conducted empirical research concerning students’ competencies level in the face of regional labour market challenges. Hypothesis considering the phenomenon of students’ competencies – labour market’s requirements undermatch as the main cause of graduates’ unemployment, has been verified on the basis of the research. Presented results show, that the quality of students’ competencies covers the demand of employers, so the motives of unemployment are probably different. The final part of article comprises authorial conclusions and recommendations concerning enhancement of vocational education system’s quality and attractiveness.
Autor Agata Wieczorek (WZ / KTOiZ)
Agata Wieczorek
- Katedra Teorii Organizacji i Zarządzania
Paginacja64-69
Objętość publikacji w arkuszach wydawniczych0.5
Książka Dziedzic Krzysztof (red.): III Kongres Młodych Ludzi Nauki - Wizja, Nauka, Postęp : publikacje pokonferencyjne, 2016, Traicon S.C., ISBN 978-83-65180-06-3, 69 s.
Słowa kluczowe w języku polskimkompetencje, kształcenie zawodowe, bezrobocie, rynek pracy, szkolnictwo zawodowe, Wielkopolska
Słowa kluczowe w języku angielskimcompetence, vocational education, unemployment, labour market, Greater Poland
Streszczenie w języku polskimW niniejszym artykule podjęto tematykę kształtowania kompetencji w wielkopolskim szkolnictwie zawodowym. W roku 2014 przeprowadzono badania poziomu kompetencji uczniów szkół zawodowych w obliczu wymagań pracodawców na regionalnym rynku pracy. Na podstawie przeprowadzonych badań dokonano weryfikacji hipotezy traktującej o niskim stopniu dopasowania kompetencji uczniów do wymagań rynku pracy jako głównej przyczynie bezrobocia wśród absolwentów. Zaprezentowane wyniki badań pokazują, że jakość kompetencji uczniów zaspokaja popyt zgłaszany przez pracodawców, a determinant bezrobocia należy upatrywać w innych czynnikach. Referat wieńczą autorskie wnioski i rekomendacje na przyszłość ukierunkowane na podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego.
URL http://www.doktoranci.com.pl/attachments/7/572c9PublikacjePokonferencyjneWARSZAWA.pdf
Językpl polski
Punktacja (całkowita)0
Liczba cytowań*
Cytuj
Udostępnij Udostępnij

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podana liczba cytowań wynika z analizy informacji dostępnych w Internecie i jest zbliżona do wartości obliczanej przy pomocy systemu Publish or Perish.
Powrót
Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?