Kształtowanie kompetencji w wielkopolskim szkolnictwie zawodowym - konkluzje z badań

Agata Wieczorek

Abstract

The artilce presents issues connected with shaping competencies in vocational education of Greater Poland voivodeship. In 2014, author conducted empirical research concerning students’ competencies level in the face of regional labour market challenges. Hypothesis considering the phenomenon of students’ competencies – labour market’s requirements undermatch as the main cause of graduates’ unemployment, has been verified on the basis of the research. Presented results show, that the quality of students’ competencies covers the demand of employers, so the motives of unemployment are probably different. The final part of article comprises authorial conclusions and recommendations concerning enhancement of vocational education system’s quality and attractiveness.
Author Agata Wieczorek (WZ / KTOiZ)
Agata Wieczorek,,
- Department of Organisation and Management Theory
Pages64-69
Publication size in sheets0.5
Book Dziedzic Krzysztof (eds.): III Kongres Młodych Ludzi Nauki - Wizja, Nauka, Postęp : publikacje pokonferencyjne, 2016, Traicon S.C., ISBN 978-83-65180-06-3, 69 p.
Keywords in Polishkompetencje, kształcenie zawodowe, bezrobocie, rynek pracy, szkolnictwo zawodowe, Wielkopolska
Keywords in Englishcompetence, vocational education, unemployment, labour market, Greater Poland
Abstract in PolishW niniejszym artykule podjęto tematykę kształtowania kompetencji w wielkopolskim szkolnictwie zawodowym. W roku 2014 przeprowadzono badania poziomu kompetencji uczniów szkół zawodowych w obliczu wymagań pracodawców na regionalnym rynku pracy. Na podstawie przeprowadzonych badań dokonano weryfikacji hipotezy traktującej o niskim stopniu dopasowania kompetencji uczniów do wymagań rynku pracy jako głównej przyczynie bezrobocia wśród absolwentów. Zaprezentowane wyniki badań pokazują, że jakość kompetencji uczniów zaspokaja popyt zgłaszany przez pracodawców, a determinant bezrobocia należy upatrywać w innych czynnikach. Referat wieńczą autorskie wnioski i rekomendacje na przyszłość ukierunkowane na podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego.
URL http://www.doktoranci.com.pl/attachments/7/572c9PublikacjePokonferencyjneWARSZAWA.pdf
Languagepl polski
Score (nominal)0
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?