Zastosowanie analizy głównych składowych w ewaluacji skali pomiaru użyteczności serwisu internetowego

Mirosława Kaczmarek

Abstract

The aim of this article is to show the usefulness of principal component analysis in creating a questionnaire with use of composite scales to measure attitudes, particularly in the Likert scale. Analyses were performed by measuring the usability of the University of Economics in Poznan website. In the research two questionnaires were used with varying numbers of test items. In the first measurement scale used consisted of 15 items, and in the second - 25 items. The analysis of the results was focused on the evaluation of homogeneousness Likert scales which was used and the possibility of using the method of principal components in optimising the number of items in these scales.
Author Mirosława Kaczmarek (WZ / KBRiU)
Mirosława Kaczmarek,,
- Department of Research Markets and Services
Other language title versionsThe Application of Principal Component Analysis in the Consruction of Scale to Web Usability Measurement
Journal seriesStudia Oeconomica Posnaniensia, ISSN 2300-5254, e-ISSN 2449-9099, (B 10 pkt)
Issue year2016
Vol4
No1
Pages128-141
Publication size in sheets0.65
Keywords in Polishużyteczność, serwis internetowy, skala Likerta, analiza czynnikowa
Keywords in Englishusability, website, Likert scale, factor analysis
Abstract in PolishCelem artykułu jest wskazanie przydatności metody głównych składowych w procesie tworzenia kwestionariusza, w którym zastosowanie znajdują złożone skale do pomiaru postaw, w szczególności skala Likerta. Bazą źródłową zaprezentowanych analiz są wyniki pomiaru opinii przeprowadzonego metodą ankiety audytoryjnej na temat jakości użytkowej serwisu internetowego Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. W badaniach wykorzystano dwa kwestionariusze o różnej liczbie pozycji testowych. W pierwszym pomiarze zastosowano skalę złożoną z 15 pozycji, a w drugim - z 25 pozycji. W analizie wyników uwagę skoncentrowano na ocenie jednorodności stosowanych skal Likerta i możliwości wykorzystania metody głównych składowych w optymalizacji liczby pozycji w tych skalach.
DOIDOI:10.18559/SOEP.2016.1.9
URL http://www.soep.ue.poznan.pl/jdownloads/Wszystkie%20numery/Rok%202016/09_kaczmarek.pdf
Languagepl polski
File
SOEP_2016_09_kaczmarek.pdf 133.61 KB
Score (nominal)10
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 10.0, 17-12-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 10.0, 17-12-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?