Waste Electronic and Electrical Equipment (WEEE) - Scraps or Valuable Source of Precious Metals

Anna Cieszyńska

Abstract

At the world there is the relentless demand for precious metals including palladium, rhodium, ruthenium, iridium, gold, silver and platinum. Noble metals are widely used as catalysts organic reaction, in electronic and electrical industry, they are also used in the manufacture of high-alloy steels and vehicle catalytic converter systems. Due to the limitations from the size of deposits of platinum group metals it is necessary to recycle products containing these metals. One of the source for recovery of noble metals can be electronic waste ("E-Waste"), also called "Waste Electronic and Electrical Equipment" (WEEE). Recycling of WEE is perfectly legitimate, not only because of the impact that the waste may have on the environment in case of an uncontrolled deal with them, but also motivated by profitability, due to the possibility of recovery of valuable components, including precious metals.
Author Anna Cieszyńska (WT / KTiAI)
Anna Cieszyńska,,
- Department of Technology and Instrumental Analysis
Total number of authors2
Other language title versionsZużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny (ZSEE) - śmieci czy cenne źródło metali szlachetnych
Journal seriesTowaroznawcze Problemy Jakości. Polish Journal of Commodity Science, ISSN 1733-747X, (B 9 pkt)
Issue year2016
No4 (49)
Pages43-54
Publication size in sheets0.55
Keywords in Polishzużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny (ZSEE), elektrośmieci, recykling, metale szlachetne, odzysk metali
Keywords in Englishwaste electronic and electrical equipment (WEEE), e-waste, recycling, precious metals, recovery of metals
Abstract in PolishNa świecie obserwuje się niesłabnący popyt na metale szlachetne w tym pallad, rod, ruten, iryd, złoto, srebro i platynę. Metale szlachetne znalazły szerokie zastosowanie między innymi, jako katalizatory: samochodowe, reakcji organicznych, wykorzystuje się je także w przemyśle elektronicznym i elektrycznym oraz do wyrobu stali wysokostopowych. Ze względu na ograniczenia wynikające z wielkości złóż platynowców konieczne jest stosowanie recyklingu wyrobów zawierających te metale. Surowcami wtórnymi do odzysku metali szlachetnych są różnego rodzaju zużyte produkty, jak elektrośmieci ("e-śmieci"), zwane również "zużytym sprzętem elektronicznym i elektrycznym" (ZSEE). Recykling ZSEE jest jak najbardziej uzasadniony, nie tylko z uwagi na wpływ, jaki mogą wywierać odpady na środowisko w przypadku niekontrolowanego postępowania z nimi, ale również umotywowany opłacalnością, ze względu na możliwość odzysku wartościowych składników, w tym również metali szlachetnych.
DOIDOI:10.19202/j.cs.2016.04.04
Languageen angielski
Score (nominal)9
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 9.0, 20-12-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 9.0, 20-12-2019, ArticleFromJournal
Citation count*4 (2021-06-15)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?