Porównanie struktury lokalnych rynków pracy wyznaczonych przy wykorzystaniu różnych metod w Polsce w latach 2006 i 2011

Hanna Gruchociak

Abstract

Most of the modern algorithms for the delineation of local labour markets are based on the matrix of journeys-to-work data which requires knowledge of the direction and intensity of daily journeys related to employment. In Poland, suitable information allowing the matrix of journey-to-work data to be constructed was published as a part of the study on population movement by the Office of Statistics in Poznań in 2011. These data reflect the state of Polish labour market at the end of 2006. More recent data, valid at the end of 2011, have been recently made available due to the 2011 Polish Census of Population and Housing. The delineation of local labour markets for both sets of data have been conducted using the European Algorithm for Regionalisation, recommended by Eurostat, and a novel taxonomic approach. Conducting the delineation of local labour markets in Poland in two different moments of time allowed to observe the changes in local labor markets structure in time. Moreover for the first time it was possible to compare the differences between local labour markets structure designated by different methods at two points in time, which allowed to confirm certain regularities observed for 2006, also for the results of 2011.
Autor Hanna Gruchociak (WIiGE / KS)
Hanna Gruchociak
- Katedra Statystyki
Inne wersje tytułuComparison of Local Labour Markets Structure Designated Using Different Methods in Poland in 2006 and 2011 Years
Tytuł czasopisma/seriiPrace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego We Wrocławiu, ISSN 1899-3192, e-ISSN 2392-0041, [0324-8445], (B 10 pkt)
Rok wydania2015
Nr 385
Paginacja276-285
Objętość publikacji w arkuszach wydawniczych0.7
Słowa kluczowe w języku polskimdelimitacja lokalnych rynków pracy, dojazdy do pracy, macierz przepływów związanych z zatrudnieniem
Słowa kluczowe w języku angielskimdelineation of local labour markets, commuter routes, matrix of journey-to-work data
Streszczenie w języku polskimWiększość nowoczesnych algorytmów delimitacji lokalnych rynków pracy działa, opierając się na znajomości macierzy przepływów związanych z zatrudnieniem, do której konstrukcji konieczna jest znajomość kierunków i natężenia codziennych dojazdów do pracy. W warunkach polskich przeprowadzenie pełnej delimitacji lokalnych rynków pracy możliwe było dopiero po opublikowaniu danych z unikatowego badania przepływów ludności związanych z zatrudnieniem, które było aktualne dla roku 2006. Udostępnienie danych o podobnym zakresie zebranych w ramach NSP 2011 umożliwiło przeprowadzenie kolejnej delimitacji lokalnych rynków pracy w Polsce, której wyniki aktualne są dla roku 2011. Zarówno dla roku 2006, jak i dla roku 2011 delimitacji lokalnych rynków pracy dokonano metodą prezentowaną w literaturze, rekomendowaną przez Eurostat jako standardowe podejście do wyodrębniania lokalnych rynków pracy w krajach europejskich oraz przy wykorzystaniu samodzielnie zaproponowanego podejścia taksonomicznego.
DOIDOI:10.15611/pn.2015.385.12
Językpl polski
Punktacja (całkowita)10
Żródło punktacjijournalList
PunktacjaPunktacja MNiSW = 10.0, 23-12-2019, ArticleFromJournal
Punktacja MNiSW (2013-2016) = 10.0, 23-12-2019, ArticleFromJournal
Liczba cytowań*
Pola dodatkowe
Tytuł numeruTaksonomia 25 Klasyfikacja i analiza danych - teoria i zastosowania
Cytuj
Udostępnij Udostępnij

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podana liczba cytowań wynika z analizy informacji dostępnych w Internecie i jest zbliżona do wartości obliczanej przy pomocy systemu Publish or Perish.
Powrót
Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?