Porównanie struktury lokalnych rynków pracy wyznaczonych przy wykorzystaniu różnych metod w Polsce w latach 2006 i 2011

Hanna Gruchociak

Abstract

Most of the modern algorithms for the delineation of local labour markets are based on the matrix of journeys-to-work data which requires knowledge of the direction and intensity of daily journeys related to employment. In Poland, suitable information allowing the matrix of journey-to-work data to be constructed was published as a part of the study on population movement by the Office of Statistics in Poznań in 2011. These data reflect the state of Polish labour market at the end of 2006. More recent data, valid at the end of 2011, have been recently made available due to the 2011 Polish Census of Population and Housing. The delineation of local labour markets for both sets of data have been conducted using the European Algorithm for Regionalisation, recommended by Eurostat, and a novel taxonomic approach. Conducting the delineation of local labour markets in Poland in two different moments of time allowed to observe the changes in local labor markets structure in time. Moreover for the first time it was possible to compare the differences between local labour markets structure designated by different methods at two points in time, which allowed to confirm certain regularities observed for 2006, also for the results of 2011.
Author Hanna Gruchociak (WIiGE / KS)
Hanna Gruchociak,,
- Department of Statistics
Other language title versionsComparison of Local Labour Markets Structure Designated Using Different Methods in Poland in 2006 and 2011 Years
Journal seriesPrace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego We Wrocławiu, ISSN 1899-3192, e-ISSN 2392-0041, [0324-8445], (B 10 pkt)
Issue year2015
No 385
Pages276-285
Publication size in sheets0.7
Keywords in Polishdelimitacja lokalnych rynków pracy, dojazdy do pracy, macierz przepływów związanych z zatrudnieniem
Keywords in Englishdelineation of local labour markets, commuter routes, matrix of journey-to-work data
Abstract in PolishWiększość nowoczesnych algorytmów delimitacji lokalnych rynków pracy działa, opierając się na znajomości macierzy przepływów związanych z zatrudnieniem, do której konstrukcji konieczna jest znajomość kierunków i natężenia codziennych dojazdów do pracy. W warunkach polskich przeprowadzenie pełnej delimitacji lokalnych rynków pracy możliwe było dopiero po opublikowaniu danych z unikatowego badania przepływów ludności związanych z zatrudnieniem, które było aktualne dla roku 2006. Udostępnienie danych o podobnym zakresie zebranych w ramach NSP 2011 umożliwiło przeprowadzenie kolejnej delimitacji lokalnych rynków pracy w Polsce, której wyniki aktualne są dla roku 2011. Zarówno dla roku 2006, jak i dla roku 2011 delimitacji lokalnych rynków pracy dokonano metodą prezentowaną w literaturze, rekomendowaną przez Eurostat jako standardowe podejście do wyodrębniania lokalnych rynków pracy w krajach europejskich oraz przy wykorzystaniu samodzielnie zaproponowanego podejścia taksonomicznego.
DOIDOI:10.15611/pn.2015.385.12
Languagepl polski
Score (nominal)10
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 10.0, 23-12-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 10.0, 23-12-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Additional fields
Tytuł numeruTaksonomia 25 Klasyfikacja i analiza danych - teoria i zastosowania
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?