Procykliczność wydajności pracy w regionach Polski

Sławomir Kuźmar

Abstract

The procyclicality of labour productivity is one of the basic stylized facts of economics. The aim of the paper is to analyse the procyclical properties of labour productivity in Polish regions in the years 1995-2013. In the theoretical part, a critical analysis of the literature is used to identify the possible determinants of the analysed effect. It was found that three of them are usually mentioned: technological shocks, increasing returns to scale and labour hoarding. In the empirical part, an assessment of labour productivity procyclical behaviour was performed. The obtained results confirm that labour productivity in some Polish regions is procyclical.
Author Sławomir Kuźmar (WE / KMiBR)
Sławomir Kuźmar,,
- KMiBR
Other language title versionsProcyclicality of Labour Productivity in Polish Regions in 1995-2013
Journal seriesStudia Oeconomica Posnaniensia, ISSN 2300-5254, e-ISSN 2449-9099, (B 10 pkt)
Issue year2017
Vol5
No5
Pages158-175
Publication size in sheets0.85
Keywords in Polishwydajność pracy, chomikowanie pracy, procykliczność wydajności pracy
Keywords in Englishlabour productivity, labour hoarding, procyclicality of labour productivity
Abstract in PolishZjawisko procykliczności wydajności pracy jest współcześnie jednym z podstawowych stylizowanych faktów makroekonomicznych. W artykule przeprowadzono analizę zjawiska procykliczności wydajności pracy i jego determinant w regionach Polski2 w latach 1995-2013. W części teoretycznej dokonano identyfikacji wskazywanych w teorii ekonomii determinant tego zjawiska oraz krytycznego przeglądu wyników badań empirycznych w tym zakresie. Stwierdzono m.in., że czynnikami wpływającymi na występowanie tego zjawiska są: szoki technologiczne, rosnące przychody skali oraz tzw. chomikowanie pracy (labor hoarding). Analiza empiryczna polegała na ocenie zależności korelacyjnych pomiędzy wydajnością pracy (na pracownika i godzinę pracy) a koniunkturą gospodarczą w poszczególnych województwach. Uzyskane wyniki pozwalają wnioskować, że w części analizowanych województw wydajność pracy ma charakter procykliczny.
DOIDOI:10.18559/SOEP.2017.5.10
URL http://soep.ue.poznan.pl/New_SOEP_site/jdownloads/Wszystkie%20numery/Rok%202017/10_kuzmar.pdf
Languagepl polski
File
10_kuzmar.pdf 454.66 KB
Score (nominal)10
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 10.0, 23-03-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?