System wartości a ocena jakości życia młodzieży akademickiej w świetle badań ankietowych studentów uczelni Poznania

Tomasz Strózik

Abstract

The main aim of this paper is to identify a relationship between the students' satisfaction with life in general and their religiosity and hierarchy of values. The study was based on a survey conducted among full-time students from various academic institutions in Poznań, with all the observations being conducted on 30.06.2007. The tools used in the research include standard statistical methods, ANOVA, MANOVA and correspondence analysis.
Autor Tomasz Strózik (WT / KKG)
Tomasz Strózik
- Katedra Koniunktury Gospodarczej
Inne wersje tytułuThe Relationship between Values Systems and Quality of Life Assessments in the Light of a Survey Among the Students of Academic Institutions in Poznań
Tytuł czasopisma/seriiStudia Oeconomica Posnaniensia, ISSN 2300-5254, e-ISSN 2449-9099, (B 10 pkt)
Rok wydania2014
Tom2
Nr2
Paginacja5-23
Objętość publikacji w arkuszach wydawniczych0.9
Słowa kluczowe w języku polskimjakość życia, system wartości, młodzież akademicka
Słowa kluczowe w języku angielskimquality of life, value system, university students
Streszczenie w języku polskimW artykule podjęto próbę identyfikacji zależności pomiędzy poziomem zadowolenia młodzieży akademickiej z własnego życia jako całości a jej religijnością oraz hierarchią najważniejszych życiowych wartości. Prezentowane analizy zostały oparte na rezultatach reprezentatywnego badania ankietowego, które przeprowadzono wśród studentów studiów stacjonarnych uczelni miasta Poznania, przyjmując za moment krytyczny obserwacji dzień 30.06.2007 roku. W opracowaniu zostały wykorzystane podstawowe miary statystyki opisowej, metody analizy wariancji oraz analiza korespondencji.
URL http://www.soep.ue.poznan.pl/jdownloads/Wszystkie%20numery/Rok%202014/01_strozik.pdf
Językpl polski
Plik
SOEP_01_strozik.pdf 316.15 KB
Punktacja (całkowita)10
Żródło punktacjijournalList
PunktacjaPunktacja MNiSW = 6.0, 12-12-2019, ArticleFromJournal
Punktacja MNiSW (2013-2016) = 10.0, 12-12-2019, ArticleFromJournal
Liczba cytowań*21 (2021-01-11)
Cytuj
Udostępnij Udostępnij

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podana liczba cytowań wynika z analizy informacji dostępnych w Internecie i jest zbliżona do wartości obliczanej przy pomocy systemu Publish or Perish.
Powrót
Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?