System wartości a ocena jakości życia młodzieży akademickiej w świetle badań ankietowych studentów uczelni Poznania

Tomasz Strózik

Abstract

The main aim of this paper is to identify a relationship between the students' satisfaction with life in general and their religiosity and hierarchy of values. The study was based on a survey conducted among full-time students from various academic institutions in Poznań, with all the observations being conducted on 30.06.2007. The tools used in the research include standard statistical methods, ANOVA, MANOVA and correspondence analysis.
Author Tomasz Strózik (WT / KKG)
Tomasz Strózik,,
- Department of Business Activity
Other language title versionsThe Relationship between Values Systems and Quality of Life Assessments in the Light of a Survey Among the Students of Academic Institutions in Poznań
Journal seriesStudia Oeconomica Posnaniensia, ISSN 2300-5254, e-ISSN 2449-9099, (B 10 pkt)
Issue year2014
Vol2
No2
Pages5-23
Publication size in sheets0.9
Keywords in Polishjakość życia, system wartości, młodzież akademicka
Keywords in Englishquality of life, value system, university students
Abstract in PolishW artykule podjęto próbę identyfikacji zależności pomiędzy poziomem zadowolenia młodzieży akademickiej z własnego życia jako całości a jej religijnością oraz hierarchią najważniejszych życiowych wartości. Prezentowane analizy zostały oparte na rezultatach reprezentatywnego badania ankietowego, które przeprowadzono wśród studentów studiów stacjonarnych uczelni miasta Poznania, przyjmując za moment krytyczny obserwacji dzień 30.06.2007 roku. W opracowaniu zostały wykorzystane podstawowe miary statystyki opisowej, metody analizy wariancji oraz analiza korespondencji.
URL http://www.soep.ue.poznan.pl/jdownloads/Wszystkie%20numery/Rok%202014/01_strozik.pdf
Languagepl polski
File
SOEP_01_strozik.pdf 316.15 KB
Score (nominal)10
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 6.0, 12-12-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 10.0, 12-12-2019, ArticleFromJournal
Citation count*21 (2021-01-11)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?