Zastosowanie "big data" a wyniki ekonomiczne przedsiębiorstw

Adam Weinert

Abstract

The use of big data solutions is one of the many possibilities in the area of advanced analytics used in enterprises. Interest in the concept of big data among managers is increasing, as evidenced by the results of various studies worldwide. The aim of the article is to point out the differences caused by the use of big data due to the achieved results of companies. The basis for comparison are the results of the empirical study, which allowed the assessment of the practical utility of big data in the context of the economic performance of surveyed companies achieved compared to its main competitors in the last three years. These results formed the basis of comparative analysis, using the so-called crosstabulation tables, by indicating relationships between variables. The analysis is a part of the increasingly exposed current studies on decision-making on the basis of data (Provost, Fawcett 2015).
Author Adam Weinert (UEP)
Adam Weinert,,
- Poznań University of Economics and Business
Other language title versionsThe use of big data and corporate results
Journal seriesRynek Społeczeństwo Kultura, ISSN 2300-5491, e-ISSN 2449-948X, (B 6 pkt)
Issue year2015
No1(13)
Pages11-15
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishkoncepcja big data , przedsiębiorstwo, zarządzanie, podejmowanie decyzji na podstawie danyc
Keywords in Englishthe concept of big data, enterprise, management, making decisions based on dat
Abstract in PolishZastosowanie rozwiązań big data stanowi jedno z wielu możliwości w obszarze zaawansowanej analityki wykorzystywanej w przedsiębiorstwach. Zainteresowanie koncepcją big data wśród zarządzających jest coraz większe, co potwierdzają rezultaty różnorodnych badań światowych. Celem artykułu jest wskazanie różnic powstałych przez zastosowanie big data ze względu na osiągane rezultaty przedsiębiorstw. Podstawą porównania są wyniki przeprowadzonego badania empirycznego, które pozwoliły na ocenę użyteczności big data w kontekście wyników ekonomicznych badanych przedsiębiorstw, osiąganych w porównaniu do głównych konkurentów w trzech ostatnich latach. Wykorzystując tzw. tabele wielodzielcze przeprowadzono analizę komparatywną, poprzez wskazanie relacji pomiędzy poszczególnymi zmiennymi. Analiza wpisuje się w coraz bardziej eksponowany nurt badań poświęconych podejmowaniu decyzji na podstawie danych (Provost, Fawcett 2015)
URL http://www.kwartalnikrsk.pl/assets/rsk1-2015-weinert.pdf
Languagepl polski
Score (nominal)6
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 6.0, 08-01-2020, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 6.0, 08-01-2020, ArticleFromJournal
Citation count*1 (2021-05-06)
Additional fields
Tytuł numeruPrzedsiębiorstwo na rynkach
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?