Obniżenie potencjału drażniącego szamponów do włosów poprzez zastosowanie nowych surfaktantów o charakterze zwitterjonowym

Małgorzata Zięba , Artur Seweryn , Emilia Klimaszewska , Daria Wieczorek

Abstract

Four new surfactants (N-tetradecyl-N-propylomorpholin- 3-sulfonate, N-tetradecyl-N-butylomorpholin-4-sulfonate, N-tetradecyl-N,N-dimethyl-3-amonio-1-propanesulfonate, N-tetradecyl-N,N-dimethyl-4-amonio-1-butanosulfonate) were used (2% by mass) as components of prototype shampoos. In addn., a mixture of 3 other surfactants (base), which included Na salts of lauryl alc. sulfate, ethoxylated lauryl alc. sulfate and diethanoloamide of fatty acids from coconut oil was used in all prototype shampoos in mass concns. of 5.4%, 3.3% and 2.0% by mass, resp. Moreover, a reference shampoo was made based on cocoamidopropyl betaine to compare irritant properties of the tested shampoos. Values of zein no. of the tested shampoos as well as pH values of shampoo mixts. with bovine serum albumin (used as measure of irritant properties) showed that prototype shampoos were more gently affected on a skin as compared to the ref. shampoo.
Author Małgorzata Zięba - University of Technology and Humanities in Radom
Małgorzata Zięba,,
-
, Artur Seweryn - University of Technology and Humanities in Radom
Artur Seweryn,,
-
, Emilia Klimaszewska - Kazmierz Pulaski University of Technology and Humanities (UTHRAD), MNiSW [80]
Emilia Klimaszewska,,
-
, Daria Wieczorek (WT / KTiAI)
Daria Wieczorek,,
- Department of Technology and Instrumental Analysis
Other language title versionsReduction of hair shampoos irritant potential by application of new zwitterionic surfactants
Journal seriesPrzemysł Chemiczny, ISSN 0033-2496, (N/A 40 pkt)
Issue year2019
Vol98
No4
Pages581-585
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishsurfaktanty zwitterjonowe, potencjał drażniący
Keywords in Englishzwiterionic surfactants, irritant potential
ASJC Classification1500 General Chemical Engineering; 1600 General Chemistry
Abstract in PolishPrzedstawiono możliwość zastosowania 4 nowych surfaktantów (N-tetradecylo-N-propylomorfo- lino-3-sulfonian, N-tetradecylo-N-butylomorfolino- 4-sulfonian, N-tetradecylo-N,N-dimetylo- 3-amonio-1-propanosulfonian, N-tetradecylo- N,N-dimetylo-4-amonio-1-butanosulfonian) w charakterze składników prototypu szamponu (w stęż. 2%). Zastosowano jako bazę receptury mieszaninę 3 innych surfaktantów, w skład której wchodziły sole sodowe: siarczanu alkoholu laurylowego, siarczanu etoksylowanego alkoholu laurylowego oraz dietanoloamid kwasów tłuszczowych z oleju kokosowego, we wszystkich prototypach szamponów w stężeniu masowym odpowiednio 5,4%, 3,3% i 2,0%. W celu porównania właściwości drażniących, szampon referencyjny oparty był na tej bazie z dodatkiem kokoamidopropylobetainy. Wyznaczając wartości liczby zeinowej badanych szamponów oraz wartości pH mieszanin szamponów w obecności albuminy wołowej (stosowanej jako wyznacznik właściwości drażniących) wykazano, że prototypy szamponów były delikatniejsze w oddziaływaniu na skórę w porównaniu z szamponem referencyjnym.
DOIDOI:10.15199/62.2019.4.13
URL http://www.sigma-not.pl/publikacja-119569-obni%C5%BCenie-potencja%C5%82u-dra%C5%BCni%C4%85cego-szampon%C3%B3w-do-w%C5%82os%C3%B3w-poprzez-zastosowanie-nowych-surfaktant%C3%B3w-o-charakterze-zwitterjonowym-przemysl-chemiczny-2019-4.html
Languagepl polski , en angielski
Score (nominal)40
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 40.0, 15-04-2020, ArticleFromJournal
Publication indicators Scopus SNIP (Source Normalised Impact per Paper): 2016 = 0.203; WoS Impact Factor: 2018 = 0.428 (2) - 2018=0.379 (5)
Citation count*1 (2020-10-17)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?