Uczestnicy procesu komunikacji w rachunkowości

Marek Masztalerz

Abstract

The main purpose of the article is organize the nomenclature regarding the participants of the communication process in accounting in its policy and prac-tice, including six categories of participants, such as the creator, source, addresser (sender), recipient, addressee and user of information. The article is conceptual and the descriptive analysis is the main research method. The article explains the semantic differences between the participants of accounting communication and it is indicated in relation to who or what should be used. It is also showed that there is not always a semantic agreement between the creator, the sender and the source of the message, and between the addressee, the recipient and the user of the information. The contribution of the article is on the one hand an ordering of the nomenclature used by accounting science in describing communication processes, and on the other – on the identification of non-obvious participants in these processes
Author Marek Masztalerz (WZ / KR)
Marek Masztalerz,,
- Department of Accounting
Journal seriesStudia Oeconomica Posnaniensia, ISSN 2300-5254, e-ISSN 2449-9099, (0 pkt)
Issue year2019
Vol7
No3
Pages76-91
Publication size in sheets0.75
Keywords in Polishrachunkowość, informacja, komunikacja
Keywords in Englishaccounting, information, communication
Abstract in PolishGłównym celem artykułu jest uporządkowanie nomenklatury dotyczącej uczestników procesu komunikacji w rachunkowości w jej polityce i praktyce, z uwzględnieniem sześciu kategorii uczestników, takich jak twórca, źródło, nadawca, odbiorca, adresat i użytkownik informacji. Artykuł ma charakter teoretyczno-koncepcyjny, a zastosowaną metodą badawczą jest analiza deskryptywna. W artykule objaśniono różnice znaczeniowe między terminami określającymi uczestników komunikacji w rachunkowości oraz wskazano, w odniesieniu do kogo lub czego powinno się te terminy stosować. Ustalono, że nie zawsze zachodzi zgodność semantyczna między twórcą, nadawcą i źródłem komunikatu oraz między adresatem, odbiorcą i użytkownikiem informacji. Wkład do nauki polega z jednej strony na uporządkowaniu nazewnictwa, którym posługuje się nauka rachunkowości przy opisywaniu procesów komunikacyjnych, a z drugiej – na identyfikacji nieoczywistych uczestników tych procesów.
DOIDOI:10.18559/SOEP.2019.3.5
URL http://soep.ue.poznan.pl/New_SOEP_site/jdownloads/Wszystkie%20numery/Rok%202019/05masztalerz.pdf
Languagepl polski
File
05masztalerz.pdf 488.21 KB
Score (nominal)5
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 5.0, 09-12-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?