Proces tworzenia centrum usług wspólnych na przykładzie grupy Euroflorist

Aleksandra Hauke-Lopes

Abstract

The paper presents the process of creating and initial management of the Euroflorist Shared Services Center in Poznań. As the result of the strategic approach to managing the migration processes, the company has succeeded in achieving its goals in the scheduled time. This paper describes the stages of preparation to the migration, the transfer processes and the actions that have been undertaken by the managers to gain the knowledge necessary to execute the processes at the Shared Services Center in Poznań. Due to the systematic approach to the data migration and the management of establishing the Shared Service Center, the process is considered as being successful.
Author Aleksandra Hauke-Lopes (WGM / KMM)
Aleksandra Hauke-Lopes,,
- Department of International Marketing
Other language title versionsThe Process of Estalbishing a Shared Service Center with the Example of Euroflorist
Journal seriesStudia Oeconomica Posnaniensia, ISSN 2300-5254, e-ISSN 2449-9099, (B 10 pkt)
Issue year2018
Vol6
No4
Pages79-93
Publication size in sheets0.7
Keywords in PolishHandel usługami, Handel, Usługi, Usługi biznesowe, Prawo handlowe, Studium przypadku
Keywords in EnglishServices trade, Trade, Services, Business services, Commercial law, Case study
Abstract in PolishArtykuł prezentuje proces tworzenia oraz początkowego funkcjonowania Centrum Usług Wspólnych Grupy Euroflorist w Poznaniu. W wyniku strategicznego podejścia do zarządzania procesem migracji firmie udało się osiągnąć zakładane cele w zaplanowanym czasie. W artykule opisano etapy przygotowania do migracji, proces transferu oraz działania, jakie zostały podjęte przez menedżerów w celu uzyskania wiedzy niezbędnej do realizacji procesów w Centrum Usług Wspólnych w Poznaniu. Poprzez systemowe podejście do migracji obszarów oraz zarządzania tworzeniem Centrum Usług Wspólnych, proces uznawany jest za zakończony sukcesem.
DOIDOI:10.18559/SOEP.2018.4.5
URL http://soep.ue.poznan.pl/New_SOEP_site/jdownloads/Wszystkie%20numery/Rok%202018/05_hauke-lopes.pdf
Languagepl polski
File
05_hauke-lopes.pdf 447.86 KB
Score (nominal)10
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 10.0, 27-03-2020, ArticleFromJournal
Citation count*1 (2020-09-26)
Additional fields
Tytuł własnyFunkcjonowanie i rozwój sektora usług biznesowych w Europie Środkowej i Wschodniej - aspekty makro- i mikroekonomiczne
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?