Struktura dochodów i wydatków budżetowych na rolnictwo, rozwój wsi i rynki rolne w 2016 roku

Andrzej Czyżewski , Anna Matuszczak

Abstract

The aim of the article was to compare the structures of income and expenditure on agriculture, rural development and agricultural markets in 2016 compared to the previous year (and in some analyzes - for earlier years). There was analyzed in detail spending on various budget headings, taking into account, among others budget of European funds. It was noted that real spending in agricultural budget for 2016 are noticeably higher, with the exception of the budget of provincial governors, where in the year under perform their decline. One highlights the multiplication of the national agricultural budget through the budget the European funds.
Author Andrzej Czyżewski (WE / KMiGŻ)
Andrzej Czyżewski,,
- Department of Macroeconomics and Agricultural Economics
, Anna Matuszczak (WE / KMiGŻ)
Anna Matuszczak,,
- Department of Macroeconomics and Agricultural Economics
Other language title versionsThe Structure of Income and Expenditure on Agriculture, Rural Development and Agricultural Markets in 2016
Journal seriesFolia Pomeranae Universitatis Technologiae Stetinensis seria OECONOMICA, ISSN 2081-0644, (B 9 pkt)
Issue year2016
No84 (3)
Pages53-62
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishbudżet rolny, dochody, wydatki, rolnictwo, rozwój wsi, rynki rolne
Keywords in Englishagricultural budget, income, expenditure, agriculture, rural development, agricultural markets
Abstract in PolishCelem artykułu była ocena budżetu rolnego na rok 2016 w odniesieniu do lat ubiegłych, a zwłaszcza do 2015 r. W związku z tym przeanalizowano szczegółowo dochody i wydatki na rolnictwo, rozwój wsi i rynki rolne, zawarte w projekcie Ustawy budżetowej na 2016 r. oraz budżet środków europejskich wraz z rozliczeniami z UE. Zjawiska te są intersujące, ponieważ np. w ostatnich dwóch latach (2015, 2016) budżet środków europejskich był większy niż krajowy budżet rolny wraz z KRUS, stanowiąc 105,4% w 2015 r. i 101,7% w 2016 r. puli środków wyasygnowanych z budżetu krajowego. Warto dodać, że przy szczegółowych porównaniach poszczególnych części budżetu rolnego na 2016 i 2015 r. wprowadzono jednak korektę, porównując tylko dynamikę wydatków kontynuowanych w 2015 i 2016 r. Tym samym nie uwzględniono w porównaniach wydatków z perspektywy lat 2007-2013, które były finalizowane w 2015 r. Oceniając dynamikę budżetu rolnego w 2016 r., nie można bowiem wypaczać porównań uwzględniających w 2015 r. pozycje budżetowe, które naturalnie wygasły w 2016 r., gdyż byłoby to sprzeczne z celami przeprowadzanej oceny.
DOIDOI:10.21005/oe.2016.84.3.05
URL http://foliaoe.zut.edu.pl/pdf/files/magazines/2/64/849.pdf
Languagepl polski
Score (nominal)9
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 9.0, 19-12-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 9.0, 19-12-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?