Consumer-Oriented Approach in Shelf Life Studies of Food

Urszula Samotyja

Abstract

In this paper we discuss how approach towards shelf life of food has evolved in recent decades along with the redefinition of 'food quality' term. Presented scenarios showed the idea of consumer-oriented approach in shelf life studies of food. Nowadays, the subject of interest is changing interaction food - consumer in relation to third factor - time. According to situation shelf life can be given as the length of time in which product maintains desired quality or functionality and then it is limited by time in which consumers still find food acceptable, or can be given as the length of time in which safety is maintained - if the second period is shorter than in the first situation. A shelf life assessment model based on consumer probability of food rejection was presented. It integrates data of objective measurements with consumer acceptability studies. Consumer-approach is visible today in the field of food commodity science, which concerns on consumers' needs. Novel approach in shelf life studies, based on consumer perception of quality changes during storage integrates components such as commodity, producer and consumer, being thus fully in line with the scope of nowadays commodity science.
Author Urszula Samotyja (WT / KTAS)
Urszula Samotyja,,
- Department of Food Commodity Science
Other language title versionsOrientacja na konsumenta w badaniach nad trwałością żywności
Journal seriesTowaroznawcze Problemy Jakości. Polish Journal of Commodity Science, ISSN 1733-747X, (B 9 pkt)
Issue year2017
No3 (52)
Pages24-31
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishtrwałość, konsument, jakość żywności, bezpieczeństwo żywności, towaroznawstwo
Keywords in Englishshelf life, consumer, food quality, food safety, commodity science
Abstract in PolishW pracy zaprezentowano ewolucję podejścia do jakości, jaka dokonała się na przestrzeni ostatnich dekad, wraz z przedefiniowaniem pojęcia "jakość". Przedstawione zostały scenariusze obrazujące ideę prokonsumencką w badaniach nad trwałością żywności. Współcześnie przedmiotem zainteresowania jest interakcja, jaka ma miejsce między konsumentem a produktem żywnościowym, w odniesieniu do trzeciego elementu, jakim jest czas. W zależności od sytuacji, trwałość żywności może być rozpatrywana jako długość czasu, w którym zachowuje ona założone charakterystyki fizyczne i funkcjonalne, jest wówczas ograniczona okresem jej akceptacji przez konsumenta albo jako długość czasu, w którym zachowane zostaje jej bezpieczeństwo - o ile drugi okres jest krótszy niż przedstawiony w pierwszej sytuacji. Zaprezentowano model szacowania trwałości żywności oparty na prawdopodobieństwie odrzucenia produktu. Łączy on obiektywne dane pochodzące z badań analitycznych z subiektywnym kryterium akceptacji konsumenckiej. Orientacja na konsumenta jest widoczna we współczesnych pracach z zakresu towaroznawstwa koncentrującego się na potrzebach nabywcy. Nowatorskie podejście w badaniach nad trwałością żywności, oparte na badaniu konsumenckiego postrzegania zmian jakości zachodzących podczas przechowywania, integruje takie elementy jak produkt, producent oraz konsument, wpisując się w obszar zainteresowań współczesnego towaroznawstwa.
DOIDOI:10.19202/j.cs.2017.03.02
URL http://www.tpj.uniwersytetradom.pl/index.php/pl/numer-tpj-3/198-2017/numer-3-52-2017/554-orientacja-na-konsumenta-w-badaniach-nad-trwaloscia-zywnosci
Languageen angielski
Score (nominal)9
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 9.0, 17-04-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?